Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

Primer nombre
名字
Voornaam van de sollicitant
Apellido
Achternaam van de sollicitant
Fecha de nacimiento
生日
Geboortedatum van de sollicitant
Lugar de nacimiento
出生地
Geboorteplaats van de sollicitant
Nacionalidad
国籍
Nationaliteit van de sollicitant
Estado civil
婚姻状况
Burgerlijke staat van de sollicitant
Soltero(a)
单身
Ongehuwd
Casado(a)
已婚
Gehuwd
Viudo(a)
丧偶
Alleenstaand vanwege overlijden partner
Dirección
地址
Adres van de sollicitant
Teléfono
电话
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
Email
电子邮箱
E-mailadres van de sollicitant
Página Web
网址
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
Escuela Primaria
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
Escuela para niños entre 13 y 16 años
初中
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
Secundaria
高中
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
Universidad
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
幼儿学校
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
Escuela Secundaria
中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
高等中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
Universidad
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
Experiencia laboral en...
在...的工作经历
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
Pasantía en...
在...的实习经历
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
Trabajo voluntario en...
在...的志愿者服务工作
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

Buena comprensión oral y escrita de...
良好的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
Fluidez oral y escrita en...
流利的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
Conocimientos de informática
通晓计算机技能
Beschrijving van de computervaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
出色的交流/谈判/表达能力
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
Familiarizado(a) con CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
目前持有...驾驶执照
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden