Koreaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

Prenume
이름
Voornaam van de sollicitant
Nume
Achternaam van de sollicitant
Data naşterii
생년월일
Geboortedatum van de sollicitant
Locul naşterii
출생지
Geboorteplaats van de sollicitant
Naţionalitate
국적
Nationaliteit van de sollicitant
Stare civilă
결혼 여부
Burgerlijke staat van de sollicitant
Necăsătorit
미혼
Ongehuwd
Căsătorit
기혼
Gehuwd
Văduv
미망인
Alleenstaand vanwege overlijden partner
Adresa
주소
Adres van de sollicitant
Telefon
전화
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
E-mail
이메일 (E mail)
E-mailadres van de sollicitant
Website
웹 사이트
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
초등학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
Gimnaziu
중학교
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
고등학교
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
Colegiu (la noi facultate)
대학교
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
Grădiniţa (echivalent)
유아 학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
Ciclul primar
초등학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
Gimnaziu
중등학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
식스-폼 컬리지
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
Universitate
대학교
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
Experiență de lucru la...
...에서의 업무 경력
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
Internship/practică la...
...에서 인턴쉽
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
Voluntariat la...
..에서의 봉사활동
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
Cunoștințe PC.
컴퓨터 사용 능력이 있는
Beschrijving van de computervaardigheden
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
Bună stăpânire a CAD/CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
현재 ... 면허증 소지자
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden