Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

Prenume
First Name
Voornaam van de sollicitant
Nume
Surname
Achternaam van de sollicitant
Data naşterii
Date of Birth
Geboortedatum van de sollicitant
Locul naşterii
Place of Birth
Geboorteplaats van de sollicitant
Naţionalitate
Nationality
Nationaliteit van de sollicitant
Stare civilă
Marital Status
Burgerlijke staat van de sollicitant
Necăsătorit
Single
Ongehuwd
Căsătorit
Married
Gehuwd
Văduv
Widowed
Alleenstaand vanwege overlijden partner
Adresa
Address
Adres van de sollicitant
Telefon
Phone
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
E-mail
E-Mail
E-mailadres van de sollicitant
Website
Website
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Elementary School
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
Gimnaziu
Middle School
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
High School
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
Colegiu (la noi facultate)
College
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
Grădiniţa (echivalent)
Infant School
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
Ciclul primar
Junior School
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
Gimnaziu
Secondary School
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Sixth-Form College
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
Universitate
University
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
Experiență de lucru la...
Work experience at…
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
Internship/practică la...
Internship at…
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
Voluntariat la...
Voluntary work at…
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Good understanding of both written and spoken…
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Fluency in both written and spoken…
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
Cunoștințe PC.
Computer literate
Beschrijving van de computervaardigheden
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Currently holding a full…driver's license.
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden