Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

이름
First Name
Voornaam van de sollicitant
Surname
Achternaam van de sollicitant
생년월일
Date of Birth
Geboortedatum van de sollicitant
출생지
Place of Birth
Geboorteplaats van de sollicitant
국적
Nationality
Nationaliteit van de sollicitant
결혼 여부
Marital Status
Burgerlijke staat van de sollicitant
미혼
Single
Ongehuwd
기혼
Married
Gehuwd
미망인
Widowed
Alleenstaand vanwege overlijden partner
주소
Address
Adres van de sollicitant
전화
Phone
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
이메일 (E mail)
E-Mail
E-mailadres van de sollicitant
웹 사이트
Website
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
초등학교
Elementary School
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
중학교
Middle School
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
고등학교
High School
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
대학교
College
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
유아 학교
Infant School
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
초등학교
Junior School
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
중등학교
Secondary School
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
식스-폼 컬리지
Sixth-Form College
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
대학교
University
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
...에서의 업무 경력
Work experience at…
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
...에서 인턴쉽
Internship at…
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
..에서의 봉사활동
Voluntary work at…
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Good understanding of both written and spoken…
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Fluency in both written and spoken…
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
컴퓨터 사용 능력이 있는
Computer literate
Beschrijving van de computervaardigheden
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
CAD/ CAM 사용 능력
Familiarity with CAD / CAM.
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
현재 ... 면허증 소지자
Currently holding a full…driver's license.
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden