Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

이름
名字
Voornaam van de sollicitant
Achternaam van de sollicitant
생년월일
生日
Geboortedatum van de sollicitant
출생지
出生地
Geboorteplaats van de sollicitant
국적
国籍
Nationaliteit van de sollicitant
결혼 여부
婚姻状况
Burgerlijke staat van de sollicitant
미혼
单身
Ongehuwd
기혼
已婚
Gehuwd
미망인
丧偶
Alleenstaand vanwege overlijden partner
주소
地址
Adres van de sollicitant
전화
电话
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
이메일 (E mail)
电子邮箱
E-mailadres van de sollicitant
웹 사이트
网址
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
초등학교
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
중학교
初中
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
고등학교
高中
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
대학교
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
유아 학교
幼儿学校
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
초등학교
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
중등학교
中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
식스-폼 컬리지
高等中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
대학교
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
...에서의 업무 경력
在...的工作经历
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
...에서 인턴쉽
在...的实习经历
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
..에서의 봉사활동
在...的志愿者服务工作
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

... 글쓰기와 회화 모두 유창
良好的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
... 글쓰기와 회화 모두 유창
流利的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
컴퓨터 사용 능력이 있는
通晓计算机技能
Beschrijving van de computervaardigheden
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
出色的交流/谈判/表达能力
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
CAD/ CAM 사용 능력
熟悉CAD/CAM
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
현재 ... 면허증 소지자
目前持有...驾驶执照
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden