Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

Nome
名字
Voornaam van de sollicitant
Cognome
Achternaam van de sollicitant
Data di nascita
生日
Geboortedatum van de sollicitant
Luogo di nascita
出生地
Geboorteplaats van de sollicitant
Nazionalità
国籍
Nationaliteit van de sollicitant
Stato Civile
婚姻状况
Burgerlijke staat van de sollicitant
Celibe (m) / Nubile (f)
单身
Ongehuwd
Coniugato/a
已婚
Gehuwd
Vedovo/a
丧偶
Alleenstaand vanwege overlijden partner
Indirizzo
地址
Adres van de sollicitant
Telefono
电话
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
E-mail
电子邮箱
E-mailadres van de sollicitant
Website
网址
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
Scuola Elementare
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
Scuola Media
初中
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
Scuola Media Superiore
高中
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
Università
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
Asilo (solo in UK)
幼儿学校
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
Scuola Elementare (solo in UK)
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
Scuola Secondaria
中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
Scuola Superiore (solo in UK)
高等中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
Università
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
Esperienze lavorative presso...
在...的工作经历
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
Stagista presso...
在...的实习经历
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
Lavoro come volontario...
在...的志愿者服务工作
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

Comprensione orale e scritta buona in...
良好的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
流利的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
Conoscenze informatiche buone
通晓计算机技能
Beschrijving van de computervaardigheden
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
出色的交流/谈判/表达能力
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
Licenza / Patente di guida tipo...
目前持有...驾驶执照
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden