Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

Prénom
名字
Voornaam van de sollicitant
Nom de famille
Achternaam van de sollicitant
Date de naissance
生日
Geboortedatum van de sollicitant
Lieu de naissance
出生地
Geboorteplaats van de sollicitant
Nationalité
国籍
Nationaliteit van de sollicitant
Statut marital
婚姻状况
Burgerlijke staat van de sollicitant
Célibataire
单身
Ongehuwd
Marié(e)
已婚
Gehuwd
Veuf / veuve
丧偶
Alleenstaand vanwege overlijden partner
Adresse
地址
Adres van de sollicitant
Téléphone
电话
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
Courriel
电子邮箱
E-mailadres van de sollicitant
Site internet
网址
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
École primaire
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
Collège
初中
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
Lycée
高中
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
Université
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
Classe préparatoire
幼儿学校
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
École primaire
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
Collège
中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
Lycée
高等中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
Université
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
Stage chez...
在...的工作经历
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
Stage chez...
在...的实习经历
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
Volontariat chez...
在...的志愿者服务工作
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

... lu, écrit, parlé
良好的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
... lu, écrit, parlé couramment
流利的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
Initié à l'informatique
通晓计算机技能
Beschrijving van de computervaardigheden
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
出色的交流/谈判/表达能力
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
Familiarisé avec DAO /CFAO
熟悉CAD/CAM
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
Titulaire du permis B
目前持有...驾驶执照
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden