Koreaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

First Name
이름
Voornaam van de sollicitant
Surname
Achternaam van de sollicitant
Date of Birth
생년월일
Geboortedatum van de sollicitant
Place of Birth
출생지
Geboorteplaats van de sollicitant
Nationality
국적
Nationaliteit van de sollicitant
Marital Status
결혼 여부
Burgerlijke staat van de sollicitant
Single
미혼
Ongehuwd
Married
기혼
Gehuwd
Widowed
미망인
Alleenstaand vanwege overlijden partner
Address
주소
Adres van de sollicitant
Phone
전화
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
E-Mail
이메일 (E mail)
E-mailadres van de sollicitant
Website
웹 사이트
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
Elementary School
초등학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
Middle School
중학교
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
High School
고등학교
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
College
대학교
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
Infant School
유아 학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
Junior School
초등학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
Secondary School
중등학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
Sixth-Form College
식스-폼 컬리지
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
University
대학교
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
Work experience at…
...에서의 업무 경력
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
Internship at…
...에서 인턴쉽
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
Voluntary work at…
..에서의 봉사활동
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

Good understanding of both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
Fluency in both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
Computer literate
컴퓨터 사용 능력이 있는
Beschrijving van de computervaardigheden
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
Currently holding a full…driver's license.
현재 ... 면허증 소지자
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden