Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

First Name
名字
Voornaam van de sollicitant
Surname
Achternaam van de sollicitant
Date of Birth
生日
Geboortedatum van de sollicitant
Place of Birth
出生地
Geboorteplaats van de sollicitant
Nationality
国籍
Nationaliteit van de sollicitant
Marital Status
婚姻状况
Burgerlijke staat van de sollicitant
Single
单身
Ongehuwd
Married
已婚
Gehuwd
Widowed
丧偶
Alleenstaand vanwege overlijden partner
Address
地址
Adres van de sollicitant
Phone
电话
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
E-Mail
电子邮箱
E-mailadres van de sollicitant
Website
网址
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
Elementary School
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
Middle School
初中
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
High School
高中
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
College
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
Infant School
幼儿学校
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
Junior School
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
Secondary School
中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
Sixth-Form College
高等中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
University
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
Work experience at…
在...的工作经历
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
Internship at…
在...的实习经历
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
Voluntary work at…
在...的志愿者服务工作
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

Good understanding of both written and spoken…
良好的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
Fluency in both written and spoken…
流利的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
Computer literate
通晓计算机技能
Beschrijving van de computervaardigheden
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
出色的交流/谈判/表达能力
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
Familiarity with CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
Currently holding a full…driver's license.
目前持有...驾驶执照
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden