Spaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

名字
Primer nombre
Voornaam van de sollicitant
Apellido
Achternaam van de sollicitant
生日
Fecha de nacimiento
Geboortedatum van de sollicitant
出生地
Lugar de nacimiento
Geboorteplaats van de sollicitant
国籍
Nacionalidad
Nationaliteit van de sollicitant
婚姻状况
Estado civil
Burgerlijke staat van de sollicitant
单身
Soltero(a)
Ongehuwd
已婚
Casado(a)
Gehuwd
丧偶
Viudo(a)
Alleenstaand vanwege overlijden partner
地址
Dirección
Adres van de sollicitant
电话
Teléfono
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
电子邮箱
Email
E-mailadres van de sollicitant
网址
Página Web
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
小学
Escuela Primaria
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
初中
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
高中
Secundaria
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
大学
Universidad
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
幼儿学校
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
小学
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
中学
Escuela Secundaria
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
高等中学
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
大学
Universidad
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
在...的工作经历
Experiencia laboral en...
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
在...的实习经历
Pasantía en...
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
在...的志愿者服务工作
Trabajo voluntario en...
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

良好的书面和口语表达能力
Buena comprensión oral y escrita de...
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
流利的书面和口语表达能力
Fluidez oral y escrita en...
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
通晓计算机技能
Conocimientos de informática
Beschrijving van de computervaardigheden
出色的交流/谈判/表达能力
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
熟悉CAD/CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
目前持有...驾驶执照
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden