Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

名字
First Name
Voornaam van de sollicitant
Surname
Achternaam van de sollicitant
生日
Date of Birth
Geboortedatum van de sollicitant
出生地
Place of Birth
Geboorteplaats van de sollicitant
国籍
Nationality
Nationaliteit van de sollicitant
婚姻状况
Marital Status
Burgerlijke staat van de sollicitant
单身
Single
Ongehuwd
已婚
Married
Gehuwd
丧偶
Widowed
Alleenstaand vanwege overlijden partner
地址
Address
Adres van de sollicitant
电话
Phone
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
电子邮箱
E-Mail
E-mailadres van de sollicitant
网址
Website
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
小学
Elementary School
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
初中
Middle School
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
高中
High School
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
大学
College
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
幼儿学校
Infant School
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
小学
Junior School
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
中学
Secondary School
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
高等中学
Sixth-Form College
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
大学
University
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
在...的工作经历
Work experience at…
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
在...的实习经历
Internship at…
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
在...的志愿者服务工作
Voluntary work at…
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

良好的书面和口语表达能力
Good understanding of both written and spoken…
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
流利的书面和口语表达能力
Fluency in both written and spoken…
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
通晓计算机技能
Computer literate
Beschrijving van de computervaardigheden
出色的交流/谈判/表达能力
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
熟悉CAD/CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
目前持有...驾驶执照
Currently holding a full…driver's license.
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden