bab.la Uitdrukkingen - Solliciteren

De categorie Solliciteren & Curriculum Vitae is gewijd aan alledaagse uitdrukkingen en zegswijzen die voorkomen in sollicitatiedocumenten, zoals een cv, een referentie en een sollicitatiebrief. Gebruik het uitdrukkingen woordenboek om jouw motivatiebrief en andere sollicitatiedocumenten te schrijven.

Wij hebben een aparte categorie gewijd aan uitdrukkingen die in cv's en sollicitaties worden gebruikt. Er zijn maar weinig gevallen waarbij het geschreven woord zo grondig wordt gelezen als bij een sollicitatiebrief of in een cv. Gebruik maken van de juiste vorm kan het verschil maken tussen het krijgen van wel of geen uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Hoe je moet verwijzen naar jouw opleidingen en hoe je jouw persoonlijke gegevens moet opschrijven, kan per land en taal verschillen. De meest gebruikte manieren om uitdrukkingen te formuleren, zoals een werkgever dat van jou verwacht in jouw sollicitatie, zijn opgenomen in het woordenboek. Daarnaast geeft de subcategotrie voor referenties voorbeelden voor hoe je vaardigheden kunt omschrijven en uitgevoerde werkzaamheden kunt evalueren.

Jouw sollicitatiebrief laat veel over jezelf zien: hoe je schrijft, hoe jij je gedachten structureert, hoe jij prioriteiten stelt en nog veel meer. Jou spelling en grammatica moeten net zo zorgvuldig en precies zijn als die van een moedertaalspreker, met wie je waarschijnlijk de competitie aangaat. Dankzij onze voorbeeldteksten voor motivatiebrieven kan jij leren welke uitdrukkingen de recruiters verwachten te lezen in een sollicitatiebrief en zodoende jouw sollicitatie aantrekkelijker zullen vinden. Hoe moet je de ontvanger aanspreken? Wat is de beste manier om een brief af te sluiten? Wat doe je als je niet weet wat de naam is van de persoon die jouw brief gaat lezen? Al die aspecten kan je hier vinden in verschillende talen.

Bij CV's horen bepaalde regels en formats die afhankelijk zijn van het land waar u wilt werken. Uw CV zal dus aangepast moeten worden om misverstanden met uw toekomstige werkgever te vermijden en om uzelf in een positief daglicht te stellen. De volgorde van de verschillende categorieën, de datumnotatie en de aanspreking van de werkgever moeten voldoen aan de verwachtingen van de HR-managers. Hoe schrijf je over een professionele ervaring? Hoe precies vermeld je je vorige werkgevers? De hier voorgestelde categorieën en vertalingen kunnen je ook wijzen op iets dat je oorspronkelijk vergeten was. Wees er zeker van dat u alle ondersecties van onze CV-pagina gaat, zodat u uiteindelijk de grootste kans heeft om bovenaan de stapel applicaties te eindigen.

Moet je een referentie schrijven in een andere taal? Heb je er een ontvangen die je moet vertalen terwijl je in het buitenland werkt? Dan is de Referentie sectie heel handig: Referenties verschillen nauwelijks, alleen de naam van de persoon waar deze voor is geschreven zal anders zijn. De structuur en zinsbouw is meestal zeer vergelijkbaar. Deze sectie over referenties zal je helpen om deze in korte tijd en met de juiste terminologie te vertalen. Vanuit een cultureel perspectief gezien kan de toon en aanspreekvorm ook verschillen per land. Sommigen zullen meer terughoudend zijn over prestaties en kwaliteiten terwijl anderen juist vol lof zijn. Het is essentieel dat je de boodschap overbrengt in de verwachte manier van schrijven.

Wij wensen je veel succes met je sollicitatie en hopen dat jouw sollicitatie uitblinkt door taalkundige finesse.