Nederlands | Uitdrukkingen - Reizen | Uit Eten

Uit Eten - Bij de ingang

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_ om _[tijdstip]_.
Een reservering doen
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Een tafel voor _[number of people]_ graag.
Om een tafel vragen
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Neemt u creditcards aan?
Vragen of je met een creditcard kunt betalen
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Heeft u ook vegetarische opties?
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Heeft u ook kosher eten?
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Heeft u ook halal eten?
Vragen of ze ook halal eten aanbieden
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de ___wedstrijd kijken.
Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Mag ik de kaart?
Vragen naar de kaart
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Pardon. We willen graag bestellen.
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Wat kunt u me van de kaart aanraden?
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Is er een specialiteit van het huis?
Vragen of het restaurant een specialiteit heeft
Ĉu estas loka fako?
Is er een specialiteit van de regio?
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?
Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?
Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Ik wil graag de _[gerecht]_.
Een bepaald gerecht bestellen
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
Aperitieven bestellen
salaton
salade
gerecht
supon
soep
gerecht
karnon
vlees
eten
porkaĵon
varkensvlees
soort vlees
bovaĵon
rundvlees
soort vlees
kokidon
kip
soort vlees
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.
De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had
marmanĝaĵon
zeevruchten
eten
fiŝon
vis
eten
pastaĵon
pasta
gerecht
salon
zout
pipron
peper
mustardon
mosterd
keĉupon
ketchup
panon
brood
buteron
boter
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Ik wil graag nog een glas alstublieft!
Vragen om wat meer te drinken
Dankon, tio sufiĉas.
Dankuwel, dat is genoeg.
De ober vragen om op te houden bij te serveren/schenken
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
We willen graag desserts bestellen.
Vragen om dessert te bestellen
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Ik wil graag de ___.
Dessert bestellen
gelaton
IJs
dessert
kukon
taart
dessert
ĉokoladon
chocolade
dessert
keksojn
koekjes
dessert
Ĝuu vian manĝon!
Eet smakelijk!
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Ik wil graag _[drankje]_.
Drankjes Bestellen
karbonatan akvon
een water met prik
drankje
akvon sen gaso
een water zonder prik
drankje
bieron
een biertje
drankje
botelon da vino
een fles wijn
drankje
kafon
een koffie
drankje
teon
een thee
drankje
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen

Ni volus pagi, bonvolu.
We willen graag betalen.
Meedelen dat je wilt betalen
Ni ŝatus pagi aparte.
We willen graag apart betalen.
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt
Mi pagos ĉion.
Ik betaal alles.
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Ik trakteer op lunch/avondeten.
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren
Konservu la moneton.
Hou het wisselgeld maar.
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi
La manĝaĵo estis bongusta!
Het eten was verrukkelijk!
Een compliment geven over het eten
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Mijn complimenten aan de kok!
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten

Mia manĝo estas malvarma.
Mijn eten is koud.
Mopperen dat het eten te koud is
Tiu ne estas konvene kuirita.
Dit is niet goed gaar.
De bereidingstijd was niet lang genoeg
Tiu estas tro kuirita.
Dit is te gaar.
De bereidingstijd was te lang
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is
Tiu vino estas korkita.
De wijn heeft kurk.
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten
Tiu trinkaĵo estas varma.
Dit drankje is niet koud.
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Mijn drankje smaakt vreemd
De vreemde smaak van je drinken opbrengen
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Ik had drinken zonder ijs besteld.
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld
Unu pladon mankas.
Er mist een gerecht.
Opmerken dat je bestelling niet compleet is
Tiu ne estas pura.
Dit is niet schoon.
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën

Ĉu estas ___ en ĉi?
Zit hier ___ in?
Vragen of een bepaald gerecht ingrediënten bevat waarvoor je allergisch bent
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?
Vragen of de ingrediënten waarvoor je allergisch bent weggelaten kunnen worden bij het klaarmaken
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan medicijnen uit mijn tas/zak!
Mensen laten weten dat je allergisch bent en vragen je in noodgeval je medicijnen te geven
nuksoj/arakidoj
noten/pinda's
Voedselallergie
sezamosemoj/sunfloro
sesamzaad/zonnebloempitten
Voedselallergie
ovo
ei
Voedselallergie
mariskoj/fiŝo/salikokoj
zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
Voedselallergie
faruno/greno
meel/tarwe
Voedselallergie
lakto/laktozo/laktejo
melk/lactose/zuivel
Voedselallergie
gluteno
gluten
Voedselallergie
sojo
soja
Voedselallergie
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
peulvruchten/bonen/erwten/mais
Voedselallergie
fungoj
champignons/paddestoelen
Voedselallergie
fruktoj/kivo/kokoso
fruit/kiwi/kokosnoot
Voedselallergie
cebolletaoj/cepoj/ajlo
bieslook/ui/knoflook
Voedselallergie
alkoholo
alcohol
Voedselallergie