Italiaans | Uitdrukkingen - Reizen | Uit Eten

Uit Eten - Bij de ingang

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
Een reservering doen
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Un tavolo per _[numero di persone]_.
Om een tafel vragen
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Accettate carte di credito?
Vragen of je met een creditcard kunt betalen
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Avete piatti vegetariani?
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Avete piatti kosher?
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Avete piatti islamici?
Vragen of ze ook halal eten aanbieden
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Mi porta il menù?
Vragen naar de kaart
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Scusi. Vorremmo ordinare.
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Cosa ci consiglia dal menù?
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Avete una specialità della casa?
Vragen of het restaurant een specialiteit heeft
Ĉu estas loka fako?
C'è una specialità locale?
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Non mangio ____. C'è ____ qui?
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Io prendo _[piatto]_.
Een bepaald gerecht bestellen
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Vorremmo ordinare degli antipasti.
Aperitieven bestellen
salaton
insalata
gerecht
supon
zuppa
gerecht
karnon
carne
eten
porkaĵon
maiale
soort vlees
bovaĵon
manzo
soort vlees
kokidon
pollo
soort vlees
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had
marmanĝaĵon
frutti di mare
eten
fiŝon
pesce
eten
pastaĵon
pasta
gerecht
salon
sale
pipron
pepe
mustardon
senape
keĉupon
ketchup
panon
pane
buteron
burro
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Vorrei il bis!
Vragen om wat meer te drinken
Dankon, tio sufiĉas.
Grazie, sono a posto.
De ober vragen om op te houden bij te serveren/schenken
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Vorremmo ordinare il dolce.
Vragen om dessert te bestellen
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Vorrei un ___.
Dessert bestellen
gelaton
gelato
dessert
kukon
torta
dessert
ĉokoladon
cioccolato
dessert
keksojn
biscotti
dessert
Ĝuu vian manĝon!
Buon appetito!
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Prendo ___.
Drankjes Bestellen
karbonatan akvon
un'acqua frizzante
drankje
akvon sen gaso
un'acqua naturale
drankje
bieron
una birra
drankje
botelon da vino
una bottiglia di vino
drankje
kafon
un caffè
drankje
teon
un tè
drankje
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen

Ni volus pagi, bonvolu.
Il conto, per favore.
Meedelen dat je wilt betalen
Ni ŝatus pagi aparte.
Vorremo conti separati.
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt
Mi pagos ĉion.
Pago io per tutto.
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Offro io per il pranzo/la cena.
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren
Konservu la moneton.
Puoi tenere la mancia.
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi
La manĝaĵo estis bongusta!
Il cibo era delizioso!
Een compliment geven over het eten
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
I miei complimenti allo chef!
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten

Mia manĝo estas malvarma.
E' freddo.
Mopperen dat het eten te koud is
Tiu ne estas konvene kuirita.
Non è abbastanza cotto.
De bereidingstijd was niet lang genoeg
Tiu estas tro kuirita.
E' troppo cotto.
De bereidingstijd was te lang
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is
Tiu vino estas korkita.
Il vino è andato a male.
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten
Tiu trinkaĵo estas varma.
Questa bibita non è fredda.
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Questa bibita ha un sapore strano.
De vreemde smaak van je drinken opbrengen
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld
Unu pladon mankas.
Manca un piatto.
Opmerken dat je bestelling niet compleet is
Tiu ne estas pura.
E' sporco.
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën

Ĉu estas ___ en ĉi?
C'è/ci sono ____ qui?
Vragen of een bepaald gerecht ingrediënten bevat waarvoor je allergisch bent
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Può prepararlo senza ______?
Vragen of de ingrediënten waarvoor je allergisch bent weggelaten kunnen worden bij het klaarmaken
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
Mensen laten weten dat je allergisch bent en vragen je in noodgeval je medicijnen te geven
nuksoj/arakidoj
noci/arachidi
Voedselallergie
sezamosemoj/sunfloro
sesamo/semi di girasole
Voedselallergie
ovo
uova
Voedselallergie
mariskoj/fiŝo/salikokoj
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Voedselallergie
faruno/greno
farina/frumento
Voedselallergie
lakto/laktozo/laktejo
latte/lattosio/latticini
Voedselallergie
gluteno
glutine
Voedselallergie
sojo
soia
Voedselallergie
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
leguminose/fagioli/piselli/mais
Voedselallergie
fungoj
funghi
Voedselallergie
fruktoj/kivo/kokoso
frutta/kiwi/cocco
Voedselallergie
cebolletaoj/cepoj/ajlo
erba cipollina/cipolle/aglio
Voedselallergie
alkoholo
alcol
Voedselallergie