Engels | Uitdrukkingen - Reizen | Uit Eten

Uit Eten - Bij de ingang

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Een reservering doen
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
A table for _[number of people]_, please.
Om een tafel vragen
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Do you accept credit cards?
Vragen of je met een creditcard kunt betalen
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Do you offer vegetarian food?
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Do you offer kosher food?
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Do you offer halal food?
Vragen of ze ook halal eten aanbieden
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
May I see the menu, please?
Vragen naar de kaart
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Excuse me. We would like to order, please.
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen
Kion vi rekomendas sur la menuo?
What can you recommend on the menu?
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Is there a house specialty?
Vragen of het restaurant een specialiteit heeft
Ĉu estas loka fako?
Is there a local specialty?
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
I don't eat ____. Is there ___ in this?
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
I would like to order _[dish]_, please.
Een bepaald gerecht bestellen
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
We would like to order appetizers, please.
Aperitieven bestellen
salaton
salad
gerecht
supon
soup
gerecht
karnon
meat
eten
porkaĵon
pork
soort vlees
bovaĵon
beef
soort vlees
kokidon
chicken
soort vlees
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
I would like my meat rare/medium/well done.
De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had
marmanĝaĵon
seafood
eten
fiŝon
fish
eten
pastaĵon
pasta
gerecht
salon
salt
pipron
pepper
mustardon
mustard
keĉupon
ketchup
panon
bread
buteron
butter
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
I would like a refill, please!
Vragen om wat meer te drinken
Dankon, tio sufiĉas.
Thank you, that's enough.
De ober vragen om op te houden bij te serveren/schenken
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
We would like to order some dessert, please.
Vragen om dessert te bestellen
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
I would like to have ___, please.
Dessert bestellen
gelaton
ice cream
dessert
kukon
cake
dessert
ĉokoladon
chocolate
dessert
keksojn
cookies
dessert
Ĝuu vian manĝon!
Enjoy your meal!
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
I would like to have _[beverage]_, please.
Drankjes Bestellen
karbonatan akvon
a sparkling water
drankje
akvon sen gaso
a still water
drankje
bieron
a beer
drankje
botelon da vino
a bottle of wine
drankje
kafon
a coffee
drankje
teon
a tea
drankje
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen

Ni volus pagi, bonvolu.
We would like to pay, please.
Meedelen dat je wilt betalen
Ni ŝatus pagi aparte.
We would like to pay separately.
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt
Mi pagos ĉion.
I will pay for everything.
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
I am treating you to lunch/dinner.
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren
Konservu la moneton.
Keep the change.
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi
La manĝaĵo estis bongusta!
The food was delicious!
Een compliment geven over het eten
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Give my compliments to the chef!
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten

Mia manĝo estas malvarma.
My food is cold.
Mopperen dat het eten te koud is
Tiu ne estas konvene kuirita.
This is not properly cooked.
De bereidingstijd was niet lang genoeg
Tiu estas tro kuirita.
This is overcooked.
De bereidingstijd was te lang
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
I did not order this, I ordered ___.
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is
Tiu vino estas korkita.
This wine has corked.
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
We ordered more than thirty minutes ago.
Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten
Tiu trinkaĵo estas varma.
This drink is not cold.
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
My drink tastes strange.
De vreemde smaak van je drinken opbrengen
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
I ordered my drink without ice.
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld
Unu pladon mankas.
There's one dish missing.
Opmerken dat je bestelling niet compleet is
Tiu ne estas pura.
This is not clean.
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën

Ĉu estas ___ en ĉi?
Is/are there___in this?
Vragen of een bepaald gerecht ingrediënten bevat waarvoor je allergisch bent
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Could you please prepare the dish without ____?
Vragen of de ingrediënten waarvoor je allergisch bent weggelaten kunnen worden bij het klaarmaken
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Mensen laten weten dat je allergisch bent en vragen je in noodgeval je medicijnen te geven
nuksoj/arakidoj
nuts/peanuts
Voedselallergie
sezamosemoj/sunfloro
sesame seeds/sunflower seeds
Voedselallergie
ovo
egg
Voedselallergie
mariskoj/fiŝo/salikokoj
seafood/fish/shellfish/shrimps
Voedselallergie
faruno/greno
flour/wheat
Voedselallergie
lakto/laktozo/laktejo
milk/lactose/dairy
Voedselallergie
gluteno
gluten
Voedselallergie
sojo
soy
Voedselallergie
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
leguminous plants/beans/peas/corn
Voedselallergie
fungoj
mushrooms
Voedselallergie
fruktoj/kivo/kokoso
fruit/kiwi/coconut
Voedselallergie
cebolletaoj/cepoj/ajlo
chives/onions/garlic
Voedselallergie
alkoholo
alcohol
Voedselallergie