Thai | Uitdrukkingen - Reizen | Uit Eten

Uit Eten - Bij de ingang

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Een reservering doen
A table for _[number of people]_, please.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Om een tafel vragen
Do you accept credit cards?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Vragen of je met een creditcard kunt betalen
Do you offer vegetarian food?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden
Do you offer kosher food?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden
Do you offer halal food?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Vragen of ze ook halal eten aanbieden
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen

May I see the menu, please?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Vragen naar de kaart
Excuse me. We would like to order, please.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen
What can you recommend on the menu?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
Is there a house specialty?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Vragen of het restaurant een specialiteit heeft
Is there a local specialty?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft
I am allergic to ____. Does this contain ____?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt
I don't eat ____. Is there ___ in this?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet
I would like to order _[dish]_, please.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Een bepaald gerecht bestellen
We would like to order appetizers, please.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Aperitieven bestellen
salad
สลัด (salad)
gerecht
soup
ซุป (soup)
gerecht
meat
เนื้อ (nuer)
eten
pork
หมู (mhoo)
soort vlees
beef
เนื้อวัว (nuer wua)
soort vlees
chicken
ไก่ (kai)
soort vlees
I would like my meat rare/medium/well done.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had
seafood
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
eten
fish
ปลา (pla)
eten
pasta
พาสต้า (pasta)
gerecht
salt
เกลือ (kluer)
pepper
พริกไทย (prik tai)
mustard
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
bread
ขนมปัง (ka nom pung)
butter
เนย (noey)
I would like a refill, please!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Vragen om wat meer te drinken
Thank you, that's enough.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
De ober vragen om op te houden bij te serveren/schenken
We would like to order some dessert, please.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Vragen om dessert te bestellen
I would like to have ___, please.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Dessert bestellen
ice cream
ไอศกรีม (I-tim)
dessert
cake
ขนมเค้ก (cake)
dessert
chocolate
ช็อกโกแลต (chocolate)
dessert
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
dessert
Enjoy your meal!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen

I would like to have _[beverage]_, please.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Drankjes Bestellen
a sparkling water
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
drankje
a still water
น้ำเปล่า (nam plao)
drankje
a beer
เบียร์ (beer)
drankje
a bottle of wine
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
drankje
a coffee
กาแฟ (ka-fae)
drankje
a tea
น้ำชา (nam cha)
drankje
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen

We would like to pay, please.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Meedelen dat je wilt betalen
We would like to pay separately.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt
I will pay for everything.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt
I am treating you to lunch/dinner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren
Keep the change.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi
The food was delicious!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Een compliment geven over het eten
Give my compliments to the chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten

My food is cold.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Mopperen dat het eten te koud is
This is not properly cooked.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
De bereidingstijd was niet lang genoeg
This is overcooked.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
De bereidingstijd was te lang
I did not order this, I ordered ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is
This wine has corked.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)
We ordered more than thirty minutes ago.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten
This drink is not cold.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is
My drink tastes strange.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
De vreemde smaak van je drinken opbrengen
I ordered my drink without ice.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld
There's one dish missing.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Opmerken dat je bestelling niet compleet is
This is not clean.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën

Is/are there___in this?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Vragen of een bepaald gerecht ingrediënten bevat waarvoor je allergisch bent
Could you please prepare the dish without ____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Vragen of de ingrediënten waarvoor je allergisch bent weggelaten kunnen worden bij het klaarmaken
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Mensen laten weten dat je allergisch bent en vragen je in noodgeval je medicijnen te geven
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
Voedselallergie
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา (ma-led nga)
Voedselallergie
egg
ไข่ไก่ (kai-gai)
Voedselallergie
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Voedselallergie
flour/wheat
แป้ง (pang)
Voedselallergie
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Voedselallergie
gluten
กลูเตน (gluten)
Voedselallergie
soy
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Voedselallergie
leguminous plants/beans/peas/corn
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Voedselallergie
mushrooms
เห็ด (hed)
Voedselallergie
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Voedselallergie
chives/onions/garlic
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Voedselallergie
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Voedselallergie