Esperanto | Uitdrukkingen - Reizen | Uit Eten

Uit Eten - Bij de ingang

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Een reservering doen
A table for _[number of people]_, please.
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Om een tafel vragen
Do you accept credit cards?
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Vragen of je met een creditcard kunt betalen
Do you offer vegetarian food?
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden
Do you offer kosher food?
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden
Do you offer halal food?
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Vragen of ze ook halal eten aanbieden
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen

May I see the menu, please?
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Vragen naar de kaart
Excuse me. We would like to order, please.
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen
What can you recommend on the menu?
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
Is there a house specialty?
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Vragen of het restaurant een specialiteit heeft
Is there a local specialty?
Ĉu estas loka fako?
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet
I would like to order _[dish]_, please.
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Een bepaald gerecht bestellen
We would like to order appetizers, please.
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Aperitieven bestellen
salad
salaton
gerecht
soup
supon
gerecht
meat
karnon
eten
pork
porkaĵon
soort vlees
beef
bovaĵon
soort vlees
chicken
kokidon
soort vlees
I would like my meat rare/medium/well done.
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had
seafood
marmanĝaĵon
eten
fish
fiŝon
eten
pasta
pastaĵon
gerecht
salt
salon
pepper
pipron
mustard
mustardon
ketchup
keĉupon
bread
panon
butter
buteron
I would like a refill, please!
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Vragen om wat meer te drinken
Thank you, that's enough.
Dankon, tio sufiĉas.
De ober vragen om op te houden bij te serveren/schenken
We would like to order some dessert, please.
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Vragen om dessert te bestellen
I would like to have ___, please.
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Dessert bestellen
ice cream
gelaton
dessert
cake
kukon
dessert
chocolate
ĉokoladon
dessert
cookies
keksojn
dessert
Enjoy your meal!
Ĝuu vian manĝon!
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen

I would like to have _[beverage]_, please.
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Drankjes Bestellen
a sparkling water
karbonatan akvon
drankje
a still water
akvon sen gaso
drankje
a beer
bieron
drankje
a bottle of wine
botelon da vino
drankje
a coffee
kafon
drankje
a tea
teon
drankje
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen

We would like to pay, please.
Ni volus pagi, bonvolu.
Meedelen dat je wilt betalen
We would like to pay separately.
Ni ŝatus pagi aparte.
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt
I will pay for everything.
Mi pagos ĉion.
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt
I am treating you to lunch/dinner.
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren
Keep the change.
Konservu la moneton.
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi
The food was delicious!
La manĝaĵo estis bongusta!
Een compliment geven over het eten
Give my compliments to the chef!
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten

My food is cold.
Mia manĝo estas malvarma.
Mopperen dat het eten te koud is
This is not properly cooked.
Tiu ne estas konvene kuirita.
De bereidingstijd was niet lang genoeg
This is overcooked.
Tiu estas tro kuirita.
De bereidingstijd was te lang
I did not order this, I ordered ___.
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is
This wine has corked.
Tiu vino estas korkita.
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)
We ordered more than thirty minutes ago.
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten
This drink is not cold.
Tiu trinkaĵo estas varma.
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is
My drink tastes strange.
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
De vreemde smaak van je drinken opbrengen
I ordered my drink without ice.
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld
There's one dish missing.
Unu pladon mankas.
Opmerken dat je bestelling niet compleet is
This is not clean.
Tiu ne estas pura.
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën

Is/are there___in this?
Ĉu estas ___ en ĉi?
Vragen of een bepaald gerecht ingrediënten bevat waarvoor je allergisch bent
Could you please prepare the dish without ____?
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Vragen of de ingrediënten waarvoor je allergisch bent weggelaten kunnen worden bij het klaarmaken
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Mensen laten weten dat je allergisch bent en vragen je in noodgeval je medicijnen te geven
nuts/peanuts
nuksoj/arakidoj
Voedselallergie
sesame seeds/sunflower seeds
sezamosemoj/sunfloro
Voedselallergie
egg
ovo
Voedselallergie
seafood/fish/shellfish/shrimps
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Voedselallergie
flour/wheat
faruno/greno
Voedselallergie
milk/lactose/dairy
lakto/laktozo/laktejo
Voedselallergie
gluten
gluteno
Voedselallergie
soy
sojo
Voedselallergie
leguminous plants/beans/peas/corn
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Voedselallergie
mushrooms
fungoj
Voedselallergie
fruit/kiwi/coconut
fruktoj/kivo/kokoso
Voedselallergie
chives/onions/garlic
cebolletaoj/cepoj/ajlo
Voedselallergie
alcohol
alkoholo
Voedselallergie