Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Bạn có bán ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Naar een bepaald product vragen
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Naar de locatie van een bepaald product vragen
Món này bao nhiêu tiền?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Bạn có món nào rẻ hơn không?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Naar een goedkoper product vragen
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
Tôi chỉ xem hàng thôi.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
Cho tôi mua món này.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Vragen of de winkel creditcards accepteert
Cho tôi xin hóa đơn.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Om de bon vragen
Cho tôi một cái túi được không?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Om een tasje vragen
Tôi muốn trả lại món đồ này.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

Tôi có thể thử đồ được không?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Phòng thử đồ ở đâu?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Naar de kleedkamers vragen
Cái này có cỡ ___ không?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Naar een bepaalde maat vragen
... nhỏ (S)?
…小号?(…xiǎo hào?)
Kledingmaat
... trung bình (M)?
…中号?(…zhōng hào?)
Kledingmaat
... lớn (L)?
…大号?(…dà hào?)
Kledingmaat
... đại (XL)?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Kledingmaat
Giày này có cỡ ___ không?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
Nó bé/chật quá.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
Nó to/rộng quá.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

Món này _[số tiền]_ thôi.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Een startbedrag noemen
Đắt thế!/Đắt quá!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Een laatste bod doen
Thế thôi tôi không mua nữa.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Desinteresse tonen
Thế thôi tôi đi hàng khác.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
Tôi không có đủ tiền!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Met geveinsde spijt de deal sluiten.