Spaans | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Máte ___?
¿Tiene____ ?
Naar een bepaald product vragen
Kde můžu najít ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
Kolik to stojí?
¿Cuánto cuesta?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Máte něco, co je levnější?
¿Tiene algo que sea más barato?
Naar een goedkoper product vragen
Kdy otvíráte/zavíráte?
¿A qué hora abre/cierra?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
Jenom se koukám.
Sólo estoy mirando.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
Koupím si to.
Lo compro.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
Můžu platit kreditní kartou?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
Mohu mít účtenku, prosím?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Om de bon vragen
Mohu dostat tašku, prosím?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Om een tasje vragen
Chtěla bych tohle vrátit.
Me gustaría regresar esto.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
¿Me puedo probar esto?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Kde jsou kabinky?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Naar de kleedkamers vragen
Máte tohle v ___?
¿Tiene esto en ____?
Naar een bepaalde maat vragen
... S?
...pequeño?
Kledingmaat
... M?
...mediano?
Kledingmaat
... L?
...grande?
Kledingmaat
... XL
... extra grande?
Kledingmaat
Máte tyto boty ve velikosti ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
Je to příliš malé.
Es demasiado pequeño.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
Je to příliš velké.
Es demasiado grande.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Vypadá to na mě dobře?
¿Se me ve bien?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

Dám ti za to _[částka]_
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Een startbedrag noemen
To je příliš drahé!
¡Está muy caro!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Een laatste bod doen
Tak nemám zájem.
Entonces no estoy interesado/a.
Desinteresse tonen
Tak půjdu někam jinam.
Entonces ire a otro lugar.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
Nemůžu si to dovolit!
¡No tengo suficiente para pagar!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.