Portugees | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

___を持っていますか?
Você tem ___?
Naar een bepaald product vragen
___はどこで探せますか?
Onde eu encontro ___?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
これはいくらですか?
Quanto custa isso?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
もっと値段が低いものはありませんか?
Você tem alguma coisa mais barata?
Naar een goedkoper product vragen
開店/閉店時間はいつですか?
Que horas você abre/fecha?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
見てるだけです
Estou apenas olhando.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
買います
Eu vou levar.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
クレジットカードで払ってもいいですか?
Posso pagar com cartão de crédito?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
レシートをください
Você pode me dar o recibo, por favor?
Om de bon vragen
袋をください
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Om een tasje vragen
これを返却したいです
Eu gostaria de devolver isso.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

これを試着してもいいですか?
Posso provar esta roupa, por favor?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
試着室はどこですか?
Onde estão os provadores?
Naar de kleedkamers vragen
この服の___サイズはありますか?
Você tem essa peça em ___?
Naar een bepaalde maat vragen
... S?
... tamanho menor?
Kledingmaat
... M?
... tamanho médio?
Kledingmaat
... L?
... tamanho grande?
Kledingmaat
... XL?
... tamanho extra grande?
Kledingmaat
この靴の___サイズはありますか?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
小さすぎます
É muito pequeno.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
大きすぎます
É muito grande.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
この服は私に似合っていますか?
Fico bem nessa roupa?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

_[値段]_で買います
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Een startbedrag noemen
それは値段が高すぎる!
Isso é muito caro!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
[値段]_が最後のオファーだ!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Een laatste bod doen
私は興味がありません
Então eu não estou interessado/interessada.
Desinteresse tonen
どこか他のところに行きます
Vou para outra loja.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
払えません!
Eu não posso pagar por isso!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.