Zweeds | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Ĉu vi havas ___?
Har ni ___?
Naar een bepaald product vragen
Kie mi povas trovi ___?
Var kan jag hitta ___?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
Kiom estas tio?
Hur mycket kostar den/det här?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Har ni något billigare?
Naar een goedkoper product vragen
Kiam vi malfermas/fermas?
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Jag tittar bara.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
Mi aĉetos ĝin.
Jag köper den/det.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kan jag betala med kreditkort?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kan jag få kvittot, tack?
Om de bon vragen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kan jag få en kasse, tack?
Om een tasje vragen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Kie estas la vestaroj?
Var är provrummet?
Naar de kleedkamers vragen
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Har ni den här i ___?
Naar een bepaalde maat vragen
...malgranda?
... small?
Kledingmaat
...meza?
... medium?
Kledingmaat
...granda?
... large?
Kledingmaat
...ekstragranda?
... extra large?
Kledingmaat
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Har ni de här skorna i storlek ___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
Ĝi estas tro malgranda.
Den/De är för liten/små.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
Ĝi estas tro granda.
Den/De är för stor/a.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Passar jag i den/det/de här?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Een startbedrag noemen
Tiu estas tro kara
Det är alldeles för dyrt!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Een laatste bod doen
Tiam mi ne interesas.
Då är jag inte längre intresserad.
Desinteresse tonen
Mi iros aliloken.
Då går jag någon annanstans.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
Mi ne povas pagi ĝin!
Jag har inte råd med det!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.