Portugees | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Ĉu vi havas ___?
Você tem ___?
Naar een bepaald product vragen
Kie mi povas trovi ___?
Onde eu encontro ___?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
Kiom estas tio?
Quanto custa isso?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Você tem alguma coisa mais barata?
Naar een goedkoper product vragen
Kiam vi malfermas/fermas?
Que horas você abre/fecha?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Estou apenas olhando.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
Mi aĉetos ĝin.
Eu vou levar.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Posso pagar com cartão de crédito?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Om de bon vragen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Om een tasje vragen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Eu gostaria de devolver isso.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Posso provar esta roupa, por favor?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Kie estas la vestaroj?
Onde estão os provadores?
Naar de kleedkamers vragen
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Você tem essa peça em ___?
Naar een bepaalde maat vragen
...malgranda?
... tamanho menor?
Kledingmaat
...meza?
... tamanho médio?
Kledingmaat
...granda?
... tamanho grande?
Kledingmaat
...ekstragranda?
... tamanho extra grande?
Kledingmaat
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
Ĝi estas tro malgranda.
É muito pequeno.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
Ĝi estas tro granda.
É muito grande.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Fico bem nessa roupa?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Een startbedrag noemen
Tiu estas tro kara
Isso é muito caro!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Een laatste bod doen
Tiam mi ne interesas.
Então eu não estou interessado/interessada.
Desinteresse tonen
Mi iros aliloken.
Vou para outra loja.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
Mi ne povas pagi ĝin!
Eu não posso pagar por isso!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.