Nederlands | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Ĉu vi havas ___?
Heeft u ___?
Naar een bepaald product vragen
Kie mi povas trovi ___?
Waar kan ik ___ vinden?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
Kiom estas tio?
Hoeveel kost het?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Heeft u iets goedkopers?
Naar een goedkoper product vragen
Kiam vi malfermas/fermas?
Hoe laat opent/sluit u?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Ik kijk even rond.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
Mi aĉetos ĝin.
Ik wil het graag kopen.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kan ik met een creditcard betalen?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Mag ik de bon?
Om de bon vragen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Mag ik een tasje?
Om een tasje vragen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Ik wil dit graag retourneren.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kan ik dit passen alstublieft?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Kie estas la vestaroj?
Waar zijn de kleedkamers?
Naar de kleedkamers vragen
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Heeft u deze in ___?
Naar een bepaalde maat vragen
...malgranda?
... small?
Kledingmaat
...meza?
... medium?
Kledingmaat
...granda?
... large?
Kledingmaat
...ekstragranda?
... extra large?
Kledingmaat
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
Ĝi estas tro malgranda.
Het is te klein.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
Ĝi estas tro granda.
Het is te groot.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Staat dit me goed?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Een startbedrag noemen
Tiu estas tro kara
Dat is veel te duur!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Een laatste bod doen
Tiam mi ne interesas.
Dan hoeft het niet.
Desinteresse tonen
Mi iros aliloken.
Dan ga ik ergens anders heen.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
Mi ne povas pagi ĝin!
Dat kan ik niet betalen!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.