Koreaans | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Ĉu vi havas ___?
Naar een bepaald product vragen
Kie mi povas trovi ___?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
Kiom estas tio?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Naar een goedkoper product vragen
Kiam vi malfermas/fermas?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
Mi aĉetos ĝin.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Om de bon vragen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Om een tasje vragen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Kie estas la vestaroj?
Naar de kleedkamers vragen
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Naar een bepaalde maat vragen
...malgranda?
Kledingmaat
...meza?
Kledingmaat
...granda?
Kledingmaat
...ekstragranda?
Kledingmaat
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
Ĝi estas tro malgranda.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
Ĝi estas tro granda.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Een startbedrag noemen
Tiu estas tro kara
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Een laatste bod doen
Tiam mi ne interesas.
Desinteresse tonen
Mi iros aliloken.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
Mi ne povas pagi ĝin!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.