Japans | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Ĉu vi havas ___?
___を持っていますか?
Naar een bepaald product vragen
Kie mi povas trovi ___?
___はどこで探せますか?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
Kiom estas tio?
これはいくらですか?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
もっと値段が低いものはありませんか?
Naar een goedkoper product vragen
Kiam vi malfermas/fermas?
開店/閉店時間はいつですか?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
見てるだけです
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
Mi aĉetos ĝin.
買います
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
レシートをください
Om de bon vragen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
袋をください
Om een tasje vragen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
これを返却したいです
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
これを試着してもいいですか?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Kie estas la vestaroj?
試着室はどこですか?
Naar de kleedkamers vragen
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
この服の___サイズはありますか?
Naar een bepaalde maat vragen
...malgranda?
... S?
Kledingmaat
...meza?
... M?
Kledingmaat
...granda?
... L?
Kledingmaat
...ekstragranda?
... XL?
Kledingmaat
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
この靴の___サイズはありますか?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
Ĝi estas tro malgranda.
小さすぎます
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
Ĝi estas tro granda.
大きすぎます
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
この服は私に似合っていますか?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
_[値段]_で買います
Een startbedrag noemen
Tiu estas tro kara
それは値段が高すぎる!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
[値段]_が最後のオファーだ!
Een laatste bod doen
Tiam mi ne interesas.
私は興味がありません
Desinteresse tonen
Mi iros aliloken.
どこか他のところに行きます
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
Mi ne povas pagi ĝin!
払えません!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Met geveinsde spijt de deal sluiten.