Frans | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Ĉu vi havas ___?
Avez-vous ___ ?
Naar een bepaald product vragen
Kie mi povas trovi ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
Kiom estas tio?
Combien ça coûte ?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Naar een goedkoper product vragen
Kiam vi malfermas/fermas?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Je regarde, c'est tout.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
Mi aĉetos ĝin.
Je le prends.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Je peux payer par carte ?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Om de bon vragen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Om een tasje vragen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Je voudrais échanger cet article.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Kie estas la vestaroj?
Où sont les cabines d'essayage ?
Naar de kleedkamers vragen
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Vous l'avez en ___ ?
Naar een bepaalde maat vragen
...malgranda?
... S ?
Kledingmaat
...meza?
... M ?
Kledingmaat
...granda?
... L ?
Kledingmaat
...ekstragranda?
... XL ?
Kledingmaat
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
Ĝi estas tro malgranda.
C'est trop petit.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
Ĝi estas tro granda.
C'est trop grand.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Ça me va bien ?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Een startbedrag noemen
Tiu estas tro kara
C'est beaucoup trop cher !
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Een laatste bod doen
Tiam mi ne interesas.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Desinteresse tonen
Mi iros aliloken.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
Mi ne povas pagi ĝin!
Je ne peux pas me le permettre.
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.