Engels | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Ĉu vi havas ___?
Do you have ___?
Naar een bepaald product vragen
Kie mi povas trovi ___?
Where can I find ___?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
Kiom estas tio?
How much is this?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Do you have anything that is less expensive?
Naar een goedkoper product vragen
Kiam vi malfermas/fermas?
What time do you open/close?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
I'm just browsing.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
Mi aĉetos ĝin.
I'll buy it.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
May I pay with credit card?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
May I have the receipt, please?
Om de bon vragen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
May I have a bag, please?
Om een tasje vragen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
I would like to return this.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
May I try this on, please?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Kie estas la vestaroj?
Where are the changing rooms?
Naar de kleedkamers vragen
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Do you have this in ___?
Naar een bepaalde maat vragen
...malgranda?
... small?
Kledingmaat
...meza?
... medium?
Kledingmaat
...granda?
... large?
Kledingmaat
...ekstragranda?
... extra large?
Kledingmaat
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Do you have these shoes in size ___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
Ĝi estas tro malgranda.
It's too small.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
Ĝi estas tro granda.
It's too big.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Does this look good on me?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
I'll give you _[amount]_ for this.
Een startbedrag noemen
Tiu estas tro kara
That's way too expensive!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[amount]_ is my final offer!
Een laatste bod doen
Tiam mi ne interesas.
Then I'm not interested.
Desinteresse tonen
Mi iros aliloken.
Then I will go somewhere else.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
Mi ne povas pagi ĝin!
I can't afford it!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.