Duits | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Ĉu vi havas ___?
Haben Sie ___?
Naar een bepaald product vragen
Kie mi povas trovi ___?
Wo kann ich ___ finden?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
Kiom estas tio?
Wieviel kostet das?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Naar een goedkoper product vragen
Kiam vi malfermas/fermas?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Ich schaue mich nur um.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
Mi aĉetos ĝin.
Ich werde es kaufen.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Om de bon vragen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Om een tasje vragen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Ich möchte das gerne umtauschen.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Kie estas la vestaroj?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Naar de kleedkamers vragen
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Haben Sie das auch in ___?
Naar een bepaalde maat vragen
...malgranda?
... S?
Kledingmaat
...meza?
... M?
Kledingmaat
...granda?
... L?
Kledingmaat
...ekstragranda?
... XL
Kledingmaat
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
Ĝi estas tro malgranda.
Es ist zu klein.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
Ĝi estas tro granda.
Es ist zu groß.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Steht mir das?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Een startbedrag noemen
Tiu estas tro kara
Das ist viel zu teuer!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Een laatste bod doen
Tiam mi ne interesas.
Dann bin ich nicht interessiert.
Desinteresse tonen
Mi iros aliloken.
Dann werde ich woanders hingehen.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
Mi ne povas pagi ĝin!
Das kann ich mir nicht leisten!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.