Arabisch | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Ĉu vi havas ___?
هل لديكم____؟
Naar een bepaald product vragen
Kie mi povas trovi ___?
أين يمكنني إيجاد______؟
Naar de locatie van een bepaald product vragen
Kiom estas tio?
كم سعر هذا؟
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟
Naar een goedkoper product vragen
Kiam vi malfermas/fermas?
في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
أنا أتفرج وحسب
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
Mi aĉetos ĝin.
سأشتريه.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة الائتمان؟
Vragen of de winkel creditcards accepteert
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
هل يمكنني الحصول على الإيصال من فضلك؟
Om de bon vragen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
هل يمكنني الحصول على حقيبة من فضلك؟
Om een tasje vragen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
أود إعادة هذا.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Kie estas la vestaroj?
أين هي غرف التبديل؟
Naar de kleedkamers vragen
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
هل لديكم هذا بقياس_____؟
Naar een bepaalde maat vragen
...malgranda?
...صغير؟
Kledingmaat
...meza?
.... متوسط؟
Kledingmaat
...granda?
... كبير؟
Kledingmaat
...ekstragranda?
... كبير جدا؟
Kledingmaat
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
Ĝi estas tro malgranda.
إنه صغير جدا.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
Ĝi estas tro granda.
إنه كبير جدا.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
هل يبدو هذا جيدا علي؟
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا.
Een startbedrag noemen
Tiu estas tro kara
هذا غال جدا!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان آخر.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
عرضي الأخير هو _[المبلغ]_!
Een laatste bod doen
Tiam mi ne interesas.
إذا أنا غير مهتم.
Desinteresse tonen
Mi iros aliloken.
إذا سأذهب إلى مكان آخر.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
Mi ne povas pagi ĝin!
لا يمكنني دفع هذا السعر!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله ولكنني سآخذه.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.