Spaans | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Do you have ___?
¿Tiene____ ?
Naar een bepaald product vragen
Where can I find ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
How much is this?
¿Cuánto cuesta?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Do you have anything that is less expensive?
¿Tiene algo que sea más barato?
Naar een goedkoper product vragen
What time do you open/close?
¿A qué hora abre/cierra?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
I'm just browsing.
Sólo estoy mirando.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
I'll buy it.
Lo compro.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
May I pay with credit card?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
May I have the receipt, please?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Om de bon vragen
May I have a bag, please?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Om een tasje vragen
I would like to return this.
Me gustaría regresar esto.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

May I try this on, please?
¿Me puedo probar esto?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Where are the changing rooms?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Naar de kleedkamers vragen
Do you have this in ___?
¿Tiene esto en ____?
Naar een bepaalde maat vragen
... small?
...pequeño?
Kledingmaat
... medium?
...mediano?
Kledingmaat
... large?
...grande?
Kledingmaat
... extra large?
... extra grande?
Kledingmaat
Do you have these shoes in size ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
It's too small.
Es demasiado pequeño.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
It's too big.
Es demasiado grande.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Does this look good on me?
¿Se me ve bien?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

I'll give you _[amount]_ for this.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Een startbedrag noemen
That's way too expensive!
¡Está muy caro!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[amount]_ is my final offer!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Een laatste bod doen
Then I'm not interested.
Entonces no estoy interesado/a.
Desinteresse tonen
Then I will go somewhere else.
Entonces ire a otro lugar.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
I can't afford it!
¡No tengo suficiente para pagar!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
That's more than I can really afford but I'll take it.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.