Portugees | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Do you have ___?
Você tem ___?
Naar een bepaald product vragen
Where can I find ___?
Onde eu encontro ___?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
How much is this?
Quanto custa isso?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Do you have anything that is less expensive?
Você tem alguma coisa mais barata?
Naar een goedkoper product vragen
What time do you open/close?
Que horas você abre/fecha?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
I'm just browsing.
Estou apenas olhando.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
I'll buy it.
Eu vou levar.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
May I pay with credit card?
Posso pagar com cartão de crédito?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
May I have the receipt, please?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Om de bon vragen
May I have a bag, please?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Om een tasje vragen
I would like to return this.
Eu gostaria de devolver isso.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

May I try this on, please?
Posso provar esta roupa, por favor?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Where are the changing rooms?
Onde estão os provadores?
Naar de kleedkamers vragen
Do you have this in ___?
Você tem essa peça em ___?
Naar een bepaalde maat vragen
... small?
... tamanho menor?
Kledingmaat
... medium?
... tamanho médio?
Kledingmaat
... large?
... tamanho grande?
Kledingmaat
... extra large?
... tamanho extra grande?
Kledingmaat
Do you have these shoes in size ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
It's too small.
É muito pequeno.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
It's too big.
É muito grande.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Does this look good on me?
Fico bem nessa roupa?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

I'll give you _[amount]_ for this.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Een startbedrag noemen
That's way too expensive!
Isso é muito caro!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[amount]_ is my final offer!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Een laatste bod doen
Then I'm not interested.
Então eu não estou interessado/interessada.
Desinteresse tonen
Then I will go somewhere else.
Vou para outra loja.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
I can't afford it!
Eu não posso pagar por isso!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
That's more than I can really afford but I'll take it.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.