Frans | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Do you have ___?
Avez-vous ___ ?
Naar een bepaald product vragen
Where can I find ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
How much is this?
Combien ça coûte ?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Do you have anything that is less expensive?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Naar een goedkoper product vragen
What time do you open/close?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
I'm just browsing.
Je regarde, c'est tout.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
I'll buy it.
Je le prends.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
May I pay with credit card?
Je peux payer par carte ?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
May I have the receipt, please?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Om de bon vragen
May I have a bag, please?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Om een tasje vragen
I would like to return this.
Je voudrais échanger cet article.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

May I try this on, please?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Where are the changing rooms?
Où sont les cabines d'essayage ?
Naar de kleedkamers vragen
Do you have this in ___?
Vous l'avez en ___ ?
Naar een bepaalde maat vragen
... small?
... S ?
Kledingmaat
... medium?
... M ?
Kledingmaat
... large?
... L ?
Kledingmaat
... extra large?
... XL ?
Kledingmaat
Do you have these shoes in size ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
It's too small.
C'est trop petit.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
It's too big.
C'est trop grand.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Does this look good on me?
Ça me va bien ?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

I'll give you _[amount]_ for this.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Een startbedrag noemen
That's way too expensive!
C'est beaucoup trop cher !
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[amount]_ is my final offer!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Een laatste bod doen
Then I'm not interested.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Desinteresse tonen
Then I will go somewhere else.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
I can't afford it!
Je ne peux pas me le permettre.
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
That's more than I can really afford but I'll take it.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.