Vietnamees | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

您有___?(nín yǒu ___?)
Bạn có bán ___?
Naar een bepaald product vragen
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
多少钱?(duōshǎo qián?)
Món này bao nhiêu tiền?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Bạn có món nào rẻ hơn không?
Naar een goedkoper product vragen
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Tôi chỉ xem hàng thôi.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Cho tôi mua món này.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Cho tôi xin hóa đơn.
Om de bon vragen
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Cho tôi một cái túi được không?
Om een tasje vragen
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Tôi muốn trả lại món đồ này.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Tôi có thể thử đồ được không?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Phòng thử đồ ở đâu?
Naar de kleedkamers vragen
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Cái này có cỡ ___ không?
Naar een bepaalde maat vragen
…小号?(…xiǎo hào?)
... nhỏ (S)?
Kledingmaat
…中号?(…zhōng hào?)
... trung bình (M)?
Kledingmaat
…大号?(…dà hào?)
... lớn (L)?
Kledingmaat
…加大号?(…jiā dà hào?)
... đại (XL)?
Kledingmaat
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Giày này có cỡ ___ không?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Nó bé/chật quá.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
这太大了。(zhè tài dàle.)
Nó to/rộng quá.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Món này _[số tiền]_ thôi.
Een startbedrag noemen
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Đắt thế!/Đắt quá!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
Een laatste bod doen
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Thế thôi tôi không mua nữa.
Desinteresse tonen
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Thế thôi tôi đi hàng khác.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Tôi không có đủ tiền!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.