Zweeds | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Jag har gått vilse.
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Kan du visa mig var det är på kartan?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Var kan jag hitta___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... en toalett?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... en bank/ett växlingskontor?
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
... ett hotell?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... en bensinstation?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... ett sjukhus?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... ett apotek?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... ett varuhus?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... ett snabbköp?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... busshållplatsen?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... tunnelbanestationen?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... en turistinformation?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... en bankomat?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hur tar jag mig till___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... centrum?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... tågstationen?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... flygplatsen?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... polisstationen?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... den [nationalitet] ambassaden?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Kan du rekommendera några bra___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
... barer?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kaféer?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restauranger?
plek
...ผับ? (...pub?)
... nattklubbar?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotell?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turistattraktioner?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historiska platser?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museum?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Sväng vänster.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Sväng höger.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Gå rakt fram.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Gå tillbaka.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Stanna.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Gå mot ___.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Gå förbi___.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
Titta efter___.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
nerförsbacke
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
uppförsbacke
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
korsning
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
trafikljuset
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Var kan jag köpa en buss/tågbiljett?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Jag skulle vilja köpa en___ till [destination], tack.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... enkelbiljett ...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... tur- och returbiljett ...
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... första klass/andra klassbiljett ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... dags/dygnsbiljett ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... veckobiljett ...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... ett månadskort ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Hur mycket kostar en biljett till __ [destination] __?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret).
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Stannar den här bussen/det här tåget i __[destination]__?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Hur lång tid tar det att ta sig till __[destination]__?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
När går bussen/tåget mot __ [destination] __?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Är den här platsen ledig?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Det där är min plats.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
öppet
Een winkel is open
ปิด (pid)
stängt
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
ingång
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
utgång
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
tryck
ดึง (deung)
drag
ผู้ชาย (pu-chy)
herrar
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
damer
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
upptaget
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
ledigt
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Har du taxinumret?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Ta mig till __ [destination] __, tack.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Hur mycket kostar det att åka till __ [destination] __?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Kan du vänta här en stund?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Följ den där bilen!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Var hittar jag en hyrbilsfirma?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... för en dag/en vecka.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Jag vill ha en fullständig försäkring.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Jag behöver ingen försäkring.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Ska jag återlämna bilen med tanken full?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Var finns den närmsta bensinstationen?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Jag skulle vilja inkludera en andra förare.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Vad är det för hastighetsbegränsning i städer/på motorvägen?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Tanken är inte full.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Motorn låter konstigt.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Bilen är skadad.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is