Turks | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Kayboldum.
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
__ı nerede bulurum?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... bir banyo?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... bir banka/döviz bürosu?
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
... bir otel?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... bir benzin istasyonu?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... bir hastane?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... bir eczane?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... bir büyük mağaza?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... bir süpermarket?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... otobüs durağı?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... bir metro istasyonu?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... bir turist bilgi ofisi?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
.. bir ATM/para çekme makinası?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
__ye nasıl varırım?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... eski kasaba merkezi?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... tren istasyonu?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... havaalanı?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... polis merkezi?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... [ülke]'nin konsolosluğu?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
... barlar?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kafeler?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restoranlar?
plek
...ผับ? (...pub?)
... gece kulüpleri?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... oteller?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turistik atraksiyonlar?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... tarihi alanlar?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... müzeler?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Sola dön.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Sağa dön.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Düz git.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Geri git.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Dur.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
__'e doğru git.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
__'ı geç.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
__'i bekle.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
yokuş aşağı
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
yokuş yukarı
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
kavşak
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
trfik ışıkları
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... tek bilet ...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
dönüş bileti
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... günlük ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... haftalık ...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... aylık ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Bu koltuk ayırtıldı mı?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Bu benim koltuğum
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
açık
Een winkel is open
ปิด (pid)
kapalı
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
giriş
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
çıkış
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
itiniz
ดึง (deung)
çekiniz
ผู้ชาย (pu-chy)
erkekler
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
kadınlar
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
dolu
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
boş
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Şu arabayı takip et!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Araba nereden kiralanıyor?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... bir gün/bir hafta için.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Sigortaya ihtiyacım yok.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Depo dolu değil.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Motordan garip bir ses geliyor.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Araba hasarlı.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is