Tsjechisch | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ztratil(a) jsem se.
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Kde můžu najít___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... záchod?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... banku/směnárnu?
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
... hotel?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... čerpací stanici?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... nemocnici?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... lékárnu?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... obchodní dům?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... supermarket?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... autobusovou zastávku?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... zastávku metra?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... turistické informace?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... bankomat?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Jak se dostanu ___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... do centra?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... na vlakové nádraží?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... na letiště?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... na policejní stanici?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... na ambasádu [země]?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
... bary?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kavárny?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurace?
plek
...ผับ? (...pub?)
... noční kluby?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotely?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turistické atrakce?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historické památky?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... muzea?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Zahni doleva.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Zahni doprava.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Jdi rovně.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Jdi zpátky.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Zastav.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Jdi směrem ___.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Jdi kolem ___.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
Vyhlížej ___.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
dolů z kopce
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
nahoru do kopce
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
křižovatka
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semafor
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... jednosměrnou jízdenku ...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... zpáteční jízdenku ...
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... jízdenku do první/druhé třídy ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... jízdenku na den ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... jízdenku na týden ...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... měsíční jízdenku ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Je toto místo volné?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Tohle je moje místo.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
otevřeno
Een winkel is open
ปิด (pid)
zavřeno
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
vchod
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
východ
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
tam
ดึง (deung)
sem
ผู้ชาย (pu-chy)
muži
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
ženy
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
obsazeno
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
volno
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Víte číslo na taxi?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Kolik to stojí do __[místo]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Můžete tady na mě chvilku počkat?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Sledujte to auto!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Kde je půjčovna aut?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... na jeden den/jeden týden.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Chci plné pojistné krytí.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Nepotřebuji pojištění.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Nádrž není plná.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Motor dělá divné zvuky.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Auto je poničené.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is