Pools | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Zgubiłem/Zgubiłam się.
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Gdzie jest ___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... toaleta?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... bank/kantor?
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
... hotel?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... stacja benzynowa?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... szpital?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... apteka?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... dom towarowy?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... supermarket?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... przystanek autobusowy?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... stacja metra?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... centrum informacji turystycznej?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... bankomat?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Jak dotrzeć ___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... do centrum?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... na dworzec kolejowy?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... na lotnisko?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... na komisariat policji?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... do ambasady [nazwa kraju]?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
... bary?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kawiarnie?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restauracje?
plek
...ผับ? (...pub?)
... kluby nocne?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotele?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atrakcje turystyczne?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... atrakcje historyczne?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... muzea?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Skręć w lewo.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Skręć w prawo.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Idź prosto.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Zawróć.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Zatrzymaj się.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Idź w kierunku ___.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Miń ___.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
Rozejrzyj się za ___.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
w dół
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
w górę
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
skrzyżowanie
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
światła
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... bilet w jedną stronę ...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... bilet powrotny ...
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... bilet całodzienny ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... bilet tygodniowy ...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... bilet miesięczny ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Czy to miejsce jest wolne?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
To jest moje miejsce.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
otwarte
Een winkel is open
ปิด (pid)
zamknięte
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
wejście
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
wyjście
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
pchaj
ดึง (deung)
ciągnij
ผู้ชาย (pu-chy)
męski
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
damski
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
zajęte
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
wolne
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Proszę jechać za tym samochodem!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... na jeden dzień/jeden tydzień.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Bak nie jest pełny.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Samochód jest zepsuty.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is