Hongaars | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Eltévedtem.
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Hol találom/találok ____?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
...mosdó?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
...bank/pénzváltó?
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
...egy hotel?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
...benzinkút?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
....a kórház?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
....egy gyógyszertár?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
...áruház?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
....szupermarket?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
...buszmegálló?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
....metrómegálló?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
....turista információs központ?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
...ATM/pénzautomata?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
...belváros?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
....vonatpályaudvar?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
....reptér?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
....rendőrség?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
..._[ország]_ követsége?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
...bár?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
...kávézó?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
...étterem?
plek
...ผับ? (...pub?)
...szórakozóhely?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
...hotel?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
...turista látványosság?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
...történelmi látnivalók?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
...múzeum?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Fordulj(on) balra.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Fordulj(on) jobbra.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Menj(en) egyenesen.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Menj(en) vissza.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Állj(on) meg.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Menj(en) a _______ irányába.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Menj(en) el a _____ mellett.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
Keresse a _______.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
lejtő
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
emelkedő
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
kereszteződés
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
közlekedési lámpa
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
...vonlajegy / jegy...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
...oda-vissza jegy....
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
...napi jegy...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
...hetijegy...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
...havi bérlet...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Foglalt ez a hely?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Ez az én helyem.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
Nyitva
Een winkel is open
ปิด (pid)
Zárva
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
Bejárat
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
Kijárat
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
Tolni
ดึง (deung)
Húzni
ผู้ชาย (pu-chy)
Férfi
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
Női
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Foglalt
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
Szabad
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
A __[hely]__ kell mennm.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Tudna várni itt egy percet?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Kövesse azt a kocsit!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Hol van egy autóbérlő?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
....egy napra / hétre
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Nem kérek biztosítást.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Szeretnék egy második sofőrt is.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
A tank nincs tele.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
A motor fura hangokat ad ki.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Az autó tönkre van menve.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is