Duits | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ich habe mich verirrt.
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Wo kann ich ___ finden?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... ein Badezimmer?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... eine Bank/Wechselstube?
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
... ein Hotel?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... eine Tankstelle?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... ein Krankenhaus?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... eine Apotheke?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... ein Kaufhaus?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... ein Supermarkt?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... eine Bushaltestelle?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... eine Bahnstation?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... die Touristeninformation?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... einen Geldautomaten?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Wie komme ich zum/zur ___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... die Stadtmitte?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... der Bahnhof?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... der Flughafen?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... die Polizeiwache?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... die Botschaft von [Land]?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
... Bars?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
... Cafés?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... Restaurants?
plek
...ผับ? (...pub?)
... Diskotheken?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... Hotels?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... Touristenattraktionen?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historische Sehenswürdigkeiten?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... Museums?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Nach links.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Nach rechts.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Geradeaus gehen.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Geh zurück.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Anhalten.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Gehe zum/zur ___.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Geh an ___ vorbei.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
Halte Ausschau nach der/dem ___.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
bergab
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
bergauf
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
Kreuzung
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Ampel
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
Park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... Einzelfahrschein ...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... Rückfahrkarte ...
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... Tageskarte ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... Wochenkarte ...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... Monatskarte ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ist dieser Platz besetzt?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Das ist mein Platz.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
geöffnet
Een winkel is open
ปิด (pid)
geschlossen
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
Eingang
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
Ausgang
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
Drücken
ดึง (deung)
Ziehen
ผู้ชาย (pu-chy)
Männer
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
Damen
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Besetzt
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
Frei
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Können Sie hier einen Moment warten?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Folgen Sie dem Auto!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Wo ist die Autovermietung?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... für einen Tag/eine Woche.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ich brauche keine Versicherung.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Der Tank ist nicht voll.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Der Motor macht komische Geräusche.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Das Auto ist kaputt.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is