Thai | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

M-am rătăcit.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Niet weten waar je bent.
Îmi puteți arăta unde este pe hartă?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Unde pot găsi ___ ?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Naar een bepaalde voorziening vragen
... o toaletă?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
voorziening
... o bancă/un schimb valutar?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
voorziening
... un hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
voorziening
... o benzinărie?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
voorziening
... un spital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
voorziening
... o farmacie?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
voorziening
... un magazin universal?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
voorziening
... un supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
voorziening
... o stație de autobuz?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
voorziening
... o stație de metrou?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
voorziening
... un centru de informații turistice?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
voorziening
... un ATM/bancomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
voorziening
Cum pot ajunge ___ ?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
De weg vragen naar een bepaalde plek
... în centrul orașului?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bepaalde plek
... la gară?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bepaalde plek
... la aeroport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bepaalde plek
... la poliție?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bepaalde plek
... la ambasada [țara] ?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
de ambassade van een bepaald land
Îmi puteți recomanda ___ ?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... un bar?
...บาร์? (...bar?)
plek
... o cafenea?
...คาเฟ่? (...cafe?)
plek
... un restaurant?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
plek
... un club?
...ผับ? (...pub?)
plek
... un hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
plek
... anumite atracții turistice?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
plek
... anumite situri arheologice/istorice?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
plek
... muzee
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Viraj la stânga.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
De weg wijzen
Viraj la dreapta.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
De weg wijzen
Drept înainte.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
De weg wijzen
Întorceți-vă.
เดินกลับไป (dern glub pai)
De weg wijzen
Opriți.
หยุด (yhood)
De weg wijzen
Mergeți către ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
De weg wijzen
Treceți pe lângă ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
De weg wijzen
Uitați-vă după ___.
ระวัง___ (rawang____.)
De weg wijzen
În jos/la vale.
ลงเขา (long kao)
De weg wijzen
În sus/la deal.
ขึ้นเขา (kuen kao)
De weg wijzen
Intersecție
สี่แยก (see yak)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
Semafoare
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
Parc
จอดรถ (jord-rod)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

De unde pot cumpăra un bilet de autobuz/tren?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Naar een kaartjesloket vragen
Aș dori să cumpăr un ___ pentru _[locație]_, vă rog.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... bilet simplu ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
een kaartje met alleen heenreis
... bilet dus-întors ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
een kaartje met heen- en terugreis
... un bilet la clasa întâi/a doua ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... bilet pentru o zi ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... bilet/abonament săptămânal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
een pas die de hele week te gebruiken is
... abonament lunar ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
een pas die een hele maand te gebruiken is
Cât costă un bilet până la _[destinație]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Aș dori să rezerv un loc (lângă geam).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Een bepaalde stoel reserveren
Acest autobuz/tren oprește în _[destinație]_ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
În cât timp ajunge la _[locație]_ ?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Informeren naar de reisduur
La ce oră pleacă trenul/autobuzul în direcția _[destinație]_ ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Este ocupat acest loc?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Informeren of een stoel nog vrij is
Acela este locul meu.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

Deschis
เปิด (perd)
Een winkel is open
Închis
ปิด (pid)
Een winkel is dicht
Intrare
ทางเข้า (tang kao)
Bord voor de toegang
Ieșire
ทางออก (tang-ork)
Bord voor de uitgang
Împinge
ผลัก (pluk)
Trage
ดึง (deung)
Bărbați
ผู้ชาย (pu-chy)
Mannentoilet
Femei
ผู้หญิง (pu-ying)
Vrouwentoilet
Ocupat
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
Disponibil/Vacant
ว่าง (wang)
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Aveți un număr de telefon pentru a chema un taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Trebuie să ajung la _[destinație]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Cât costă până la _[destinație]_ ?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Puteți aștepta aici pentru un moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Urmăriți mașina aceea!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

De unde pot închiria o mașină?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Vragen waar je een auto kunt huren
Aș dori să închiriez o mașină mică/mare/o dubă.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... pentru o zi/o săptămână.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Doresc asigurare pentru toate riscurile.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Nu am nevoie de asigurare.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Om geen verzekering vragen
Trebuie să aduc mașina înapoi cu rezervorul plin?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Unde este următoarea benzinărie?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Aș dori să includ un al doilea șofer.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Care este limita de viteză în orașe/pe autostradă?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
Rezervorul nu este plin.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
Motorul face un zgomot ciudat.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
Mașina este avariată.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is