Thai | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Zgubiłem/Zgubiłam się.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Niet weten waar je bent.
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Gdzie jest ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Naar een bepaalde voorziening vragen
... toaleta?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
voorziening
... bank/kantor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
voorziening
... hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
voorziening
... stacja benzynowa?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
voorziening
... szpital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
voorziening
... apteka?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
voorziening
... dom towarowy?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
voorziening
... supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
voorziening
... przystanek autobusowy?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
voorziening
... stacja metra?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
voorziening
... centrum informacji turystycznej?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
voorziening
... bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
voorziening
Jak dotrzeć ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
De weg vragen naar een bepaalde plek
... do centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bepaalde plek
... na dworzec kolejowy?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bepaalde plek
... na lotnisko?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bepaalde plek
... na komisariat policji?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bepaalde plek
... do ambasady [nazwa kraju]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
de ambassade van een bepaald land
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... bary?
...บาร์? (...bar?)
plek
... kawiarnie?
...คาเฟ่? (...cafe?)
plek
... restauracje?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
plek
... kluby nocne?
...ผับ? (...pub?)
plek
... hotele?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
plek
... atrakcje turystyczne?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
plek
... atrakcje historyczne?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
plek
... muzea?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Skręć w lewo.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
De weg wijzen
Skręć w prawo.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
De weg wijzen
Idź prosto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
De weg wijzen
Zawróć.
เดินกลับไป (dern glub pai)
De weg wijzen
Zatrzymaj się.
หยุด (yhood)
De weg wijzen
Idź w kierunku ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
De weg wijzen
Miń ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
De weg wijzen
Rozejrzyj się za ___.
ระวัง___ (rawang____.)
De weg wijzen
w dół
ลงเขา (long kao)
De weg wijzen
w górę
ขึ้นเขา (kuen kao)
De weg wijzen
skrzyżowanie
สี่แยก (see yak)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
światła
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
park
จอดรถ (jord-rod)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Naar een kaartjesloket vragen
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... bilet w jedną stronę ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
een kaartje met alleen heenreis
... bilet powrotny ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
een kaartje met heen- en terugreis
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... bilet całodzienny ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... bilet tygodniowy ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
een pas die de hele week te gebruiken is
... bilet miesięczny ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
een pas die een hele maand te gebruiken is
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Een bepaalde stoel reserveren
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Informeren naar de reisduur
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Czy to miejsce jest wolne?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Informeren of een stoel nog vrij is
To jest moje miejsce.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

otwarte
เปิด (perd)
Een winkel is open
zamknięte
ปิด (pid)
Een winkel is dicht
wejście
ทางเข้า (tang kao)
Bord voor de toegang
wyjście
ทางออก (tang-ork)
Bord voor de uitgang
pchaj
ผลัก (pluk)
ciągnij
ดึง (deung)
męski
ผู้ชาย (pu-chy)
Mannentoilet
damski
ผู้หญิง (pu-ying)
Vrouwentoilet
zajęte
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
wolne
ว่าง (wang)
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Proszę jechać za tym samochodem!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Vragen waar je een auto kunt huren
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... na jeden dzień/jeden tydzień.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Om geen verzekering vragen
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
Bak nie jest pełny.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
Samochód jest zepsuty.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is