Frans | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Ik ben de weg kwijt.
Je suis perdu.
Niet weten waar je bent.
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Waar kan ik ___ vinden?
Où puis-je trouver ___ ?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... een toilet?
... des toilettes ?
voorziening
... een bank/een wisselkantoor?
... une banque / un bureau de change ?
voorziening
... een hotel?
... un hôtel ?
voorziening
... een tankstation?
... une station service ?
voorziening
... een ziekenhuis?
... un hôpital ?
voorziening
... een apotheek?
... une pharmacie ?
voorziening
... een warenhuis?
... un grand magasin ?
voorziening
... een supermarkt?
... un supermarché ?
voorziening
... de bushalte?
... un arrêt de bus ?
voorziening
... de halte voor de ondergrondse?
... une station de métro ?
voorziening
... een bezoekersinformatie/VVV?
... un office du tourisme ?
voorziening
... een geldautomaat?
... un distributeur/guichet automatique ?
voorziening
Hoe kom ik bij ___?
Comment je peux me rendre ___ ?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... het centrum?
... au centre-ville ?
bepaalde plek
... het (trein)station?
... à la gare ?
bepaalde plek
... het vliegveld?
... à l'aéroport ?
bepaalde plek
... het politiebureau?
... au commissariat ?
bepaalde plek
... de ambassade van [land]?
... à l'ambassade de [pays] ?
de ambassade van een bepaald land
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... barren?
... bar ?
plek
... cafés?
... café ?
plek
... restaurants?
... restaurant ?
plek
... nachtclubs?
... boîte de nuit ?
plek
... hotels?
... hôtel ?
plek
... toeristenattracties?
... attraction touristique ?
plek
... historische bezienswaardigheden?
... site historique ?
plek
... museums?
... musée ?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Sla linksaf.
Tournez à gauche.
De weg wijzen
Sla rechtsaf.
Tournez à droite.
De weg wijzen
Ga rechtdoor.
Allez tout droit.
De weg wijzen
Ga terug.
Faites demi-tour.
De weg wijzen
Stop.
Arrêtez-vous.
De weg wijzen
Ga richting ___.
Allez vers ___.
De weg wijzen
Ga voorbij de ___.
Passez devant ___.
De weg wijzen
Zoek de ___.
Cherchez ___.
De weg wijzen
naar beneden
vers le bas
De weg wijzen
omhoog
vers le haut
De weg wijzen
kruising
intersection
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
stoplichten
feux de signalisation
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
park
parc
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Naar een kaartjesloket vragen
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... enkeltje ...
... aller simple ...
een kaartje met alleen heenreis
... retourtje ...
... aller-retour ...
een kaartje met heen- en terugreis
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
... ticket première/seconde classe ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... dagkaart ...
... ticket pour la journée ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... weekkaart ...
... ticket hebdomadaire ...
een pas die de hele week te gebruiken is
... maandkaart ...
... ticket mensuel ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Een bepaalde stoel reserveren
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Informeren naar de reisduur
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Is deze plek bezet?
Ce siège est-il pris ?
Informeren of een stoel nog vrij is
Dat is mijn stoel.
C'est mon siège.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

open
ouvert
Een winkel is open
gesloten
fermé
Een winkel is dicht
toegang
entrée
Bord voor de toegang
uitgang
sortie
Bord voor de uitgang
duwen
pousser
trekken
tirer
mannen
hommes
Mannentoilet
vrouwen
femmes
Vrouwentoilet
bezet
occupé/complet
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
vrij
chambres disponibles / libre
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Ik moet naar __[locatie]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Kunt u hier even wachten?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Volg die auto!
Suivez cette voiture !
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Waar is de autoverhuur?
Où est l'agence de location de voitures ?
Vragen waar je een auto kunt huren
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... voor één dag/een week.
... pour une journée / une semaine.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Je voudrais une assurance tous risques.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Ik heb geen verzekering nodig.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Om geen verzekering vragen
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Où est la prochaine station service ?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
De tank is niet vol.
Le réservoir n'est pas plein.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
De motor maakt een gek geluid.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
De auto is beschadigd.
La voiture est endommagée.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is