Engels | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Mi sono perso.
I am lost.
Niet weten waar je bent.
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Can you show me where it is on the map?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Dove posso trovare ____?
Where can I find___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... un bagno?
... a bathroom?
voorziening
... una banca/sportello di cambio
... a bank/an exchange office?
voorziening
... un albergo?
... a hotel?
voorziening
... un benzinaio?
... a gas station?
voorziening
... un ospedale?
... a hospital?
voorziening
... una farmacia?
... a pharmacy?
voorziening
... un grande magazzino?
... a department store?
voorziening
... un supermercato?
... a supermarket?
voorziening
... la fermata dell'autobus?
... the bus stop?
voorziening
... la fermata della metro?
... the subway station?
voorziening
... un ufficio di informazione turistica?
... a tourist information office?
voorziening
... un bancomat/sportello bancario automatico?
... an ATM/a cash machine?
voorziening
Come si arriva __?
How do I get to___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... al centro?
... the downtown area?
bepaalde plek
... alla stazione del treno?
... the train station?
bepaalde plek
... all'aeroporto?
... the airport?
bepaalde plek
... alla centrale di polizia?
... the police station?
bepaalde plek
... all'ambasciata di [paese]?
... the embassy of [country]?
de ambassade van een bepaald land
Ci può consigliare un buon ___?
Can you recommend any good___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... bar?
... bars?
plek
... caffé?
... cafes?
plek
... ristorante?
... restaurants?
plek
... night club?
... night clubs?
plek
... albergo?
... hotels?
plek
... attrazione turistica?
... tourist attractions?
plek
... sito storico?
... historic sites?
plek
... museo?
... museums?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Gira a sinistra.
Turn left.
De weg wijzen
Gira a destra.
Turn right.
De weg wijzen
Sempre dritto.
Go straight ahead.
De weg wijzen
Torna indietro.
Go back.
De weg wijzen
Fermati.
Stop.
De weg wijzen
Vai verso ___.
Go towards the___.
De weg wijzen
Vai oltre ___.
Go past the___.
De weg wijzen
Cerca il/la ___.
Watch for the___.
De weg wijzen
in discesa
downhill
De weg wijzen
in salita
uphill
De weg wijzen
incrocio
intersection
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
semafori
traffic lights
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parco
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Where can I buy a bus/train ticket?
Naar een kaartjesloket vragen
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... biglietto solo andata...
... single ticket ...
een kaartje met alleen heenreis
... andata e ritorno...
... return ticket ...
een kaartje met heen- en terugreis
... biglietto di prima/seconda classe...
... first class/second class ticket ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... biglietto giornaliero...
... day pass ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... un abbonamento settimanale...
... weekly pass ...
een pas die de hele week te gebruiken is
... un abbonamento mensile ...
... monthly pass ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
How much is a ticket to __[location]__ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Een bepaalde stoel reserveren
Si ferma a ___[luogo]___?
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
How long to get to __[location]__?
Informeren naar de reisduur
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
È occupato questo posto?
Is this seat taken?
Informeren of een stoel nog vrij is
Questo è il mio posto.
That is my seat.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

aperto
open
Een winkel is open
chiuso
closed
Een winkel is dicht
entrata
entrance
Bord voor de toegang
uscita
exit
Bord voor de uitgang
spingere
push
tirare
pull
uomini
men
Mannentoilet
donne
women
Vrouwentoilet
pieno/occupato
occupied
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
libero
vacant
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
Do you know the number to call a taxi?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Devo andare a ___[destinazione]__.
I need to go to __[location]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
How much to go to__[location]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Può aspettare qui un momento?
Can you wait here for a moment?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Segua quella macchina!
Follow that car!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Dov'è il noleggio auto?
Where is the car rental?
Vragen waar je een auto kunt huren
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... per un giorno/una settimana.
... for one day/one week.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
I want full coverage insurance.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Non ho bisogno di assicurazione.
I do not need insurance.
Om geen verzekering vragen
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Should I bring the car back with a full tank?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Dov'è il prossimo benzinaio?
Where is the next gas station?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Vorrei includere un secondo guidatore.
I would like to include a second driver.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
What is the speed limit in cities/on highways?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
Non c'è il pieno.
The tank is not full.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
Il motore fa uno strano rumore.
The engine makes a strange noise.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
L'auto è danneggiata.
The car is damaged.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is