Nederlands | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Je suis perdu.
Ik ben de weg kwijt.
Niet weten waar je bent.
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Où puis-je trouver ___ ?
Waar kan ik ___ vinden?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... des toilettes ?
... een toilet?
voorziening
... une banque / un bureau de change ?
... een bank/een wisselkantoor?
voorziening
... un hôtel ?
... een hotel?
voorziening
... une station service ?
... een tankstation?
voorziening
... un hôpital ?
... een ziekenhuis?
voorziening
... une pharmacie ?
... een apotheek?
voorziening
... un grand magasin ?
... een warenhuis?
voorziening
... un supermarché ?
... een supermarkt?
voorziening
... un arrêt de bus ?
... de bushalte?
voorziening
... une station de métro ?
... de halte voor de ondergrondse?
voorziening
... un office du tourisme ?
... een bezoekersinformatie/VVV?
voorziening
... un distributeur/guichet automatique ?
... een geldautomaat?
voorziening
Comment je peux me rendre ___ ?
Hoe kom ik bij ___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... au centre-ville ?
... het centrum?
bepaalde plek
... à la gare ?
... het (trein)station?
bepaalde plek
... à l'aéroport ?
... het vliegveld?
bepaalde plek
... au commissariat ?
... het politiebureau?
bepaalde plek
... à l'ambassade de [pays] ?
... de ambassade van [land]?
de ambassade van een bepaald land
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... bar ?
... barren?
plek
... café ?
... cafés?
plek
... restaurant ?
... restaurants?
plek
... boîte de nuit ?
... nachtclubs?
plek
... hôtel ?
... hotels?
plek
... attraction touristique ?
... toeristenattracties?
plek
... site historique ?
... historische bezienswaardigheden?
plek
... musée ?
... museums?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Tournez à gauche.
Sla linksaf.
De weg wijzen
Tournez à droite.
Sla rechtsaf.
De weg wijzen
Allez tout droit.
Ga rechtdoor.
De weg wijzen
Faites demi-tour.
Ga terug.
De weg wijzen
Arrêtez-vous.
Stop.
De weg wijzen
Allez vers ___.
Ga richting ___.
De weg wijzen
Passez devant ___.
Ga voorbij de ___.
De weg wijzen
Cherchez ___.
Zoek de ___.
De weg wijzen
vers le bas
naar beneden
De weg wijzen
vers le haut
omhoog
De weg wijzen
intersection
kruising
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
feux de signalisation
stoplichten
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parc
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Naar een kaartjesloket vragen
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... aller simple ...
... enkeltje ...
een kaartje met alleen heenreis
... aller-retour ...
... retourtje ...
een kaartje met heen- en terugreis
... ticket première/seconde classe ...
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... ticket pour la journée ...
... dagkaart ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... ticket hebdomadaire ...
... weekkaart ...
een pas die de hele week te gebruiken is
... ticket mensuel ...
... maandkaart ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Een bepaalde stoel reserveren
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Informeren naar de reisduur
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Ce siège est-il pris ?
Is deze plek bezet?
Informeren of een stoel nog vrij is
C'est mon siège.
Dat is mijn stoel.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

ouvert
open
Een winkel is open
fermé
gesloten
Een winkel is dicht
entrée
toegang
Bord voor de toegang
sortie
uitgang
Bord voor de uitgang
pousser
duwen
tirer
trekken
hommes
mannen
Mannentoilet
femmes
vrouwen
Vrouwentoilet
occupé/complet
bezet
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
chambres disponibles / libre
vrij
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Ik moet naar __[locatie]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Kunt u hier even wachten?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Suivez cette voiture !
Volg die auto!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Où est l'agence de location de voitures ?
Waar is de autoverhuur?
Vragen waar je een auto kunt huren
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... pour une journée / une semaine.
... voor één dag/een week.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Je voudrais une assurance tous risques.
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Ik heb geen verzekering nodig.
Om geen verzekering vragen
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Où est la prochaine station service ?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
Le réservoir n'est pas plein.
De tank is niet vol.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
Le moteur fait un drôle de bruit.
De motor maakt een gek geluid.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
La voiture est endommagée.
De auto is beschadigd.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is