Esperanto | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Je suis perdu.
Mi perdiĝis.
Niet weten waar je bent.
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Où puis-je trouver ___ ?
Kie mi povas trovi ___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... des toilettes ?
... la banĉambron?
voorziening
... une banque / un bureau de change ?
... bankon/ŝanĝoficejon?
voorziening
... un hôtel ?
... hotelon?
voorziening
... une station service ?
... benzinstacion?
voorziening
... un hôpital ?
... malsanulejon?
voorziening
... une pharmacie ?
... apotekon?
voorziening
... un grand magasin ?
... magazenon?
voorziening
... un supermarché ?
... supermarkton?
voorziening
... un arrêt de bus ?
... bushaltejon?
voorziening
... une station de métro ?
... metroohaltejon?
voorziening
... un office du tourisme ?
... turistoficejon?
voorziening
... un distributeur/guichet automatique ?
... monaŭtomaton?
voorziening
Comment je peux me rendre ___ ?
Kiel mi iras al___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... au centre-ville ?
... la urbocentron?
bepaalde plek
... à la gare ?
... la stacidomon?
bepaalde plek
... à l'aéroport ?
... la aerhavenon?
bepaalde plek
... au commissariat ?
... la policejon?
bepaalde plek
... à l'ambassade de [pays] ?
... la ambasadon de [lando]?
de ambassade van een bepaald land
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... bar ?
... trinkejojn?
plek
... café ?
... kafejojn?
plek
... restaurant ?
... restoraciojn?
plek
... boîte de nuit ?
... noktoklubojn?
plek
... hôtel ?
... hotelojn?
plek
... attraction touristique ?
... turismajn allogojn?
plek
... site historique ?
... historiajn lokojn?
plek
... musée ?
... muzeojn?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Tournez à gauche.
Turnu maldekstre.
De weg wijzen
Tournez à droite.
Turnu dekstre.
De weg wijzen
Allez tout droit.
Iru rekte.
De weg wijzen
Faites demi-tour.
Reiru.
De weg wijzen
Arrêtez-vous.
Haltu.
De weg wijzen
Allez vers ___.
Iru al la___.
De weg wijzen
Passez devant ___.
Iru post la____.
De weg wijzen
Cherchez ___.
Serku la___.
De weg wijzen
vers le bas
montsuben
De weg wijzen
vers le haut
supren
De weg wijzen
intersection
vojkruciĝo
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
feux de signalisation
trafiklumo
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parc
parko
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Naar een kaartjesloket vragen
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... aller simple ...
... solan bileton ...
een kaartje met alleen heenreis
... aller-retour ...
... revenan bileton ...
een kaartje met heen- en terugreis
... ticket première/seconde classe ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... ticket pour la journée ...
... tagbileton ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... ticket hebdomadaire ...
... semajnobileton ...
een pas die de hele week te gebruiken is
... ticket mensuel ...
... monatbileton ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Een bepaalde stoel reserveren
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Informeren naar de reisduur
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Ce siège est-il pris ?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Informeren of een stoel nog vrij is
C'est mon siège.
Tio estas mia sidloko.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

ouvert
malferma
Een winkel is open
fermé
ferma
Een winkel is dicht
entrée
eniro
Bord voor de toegang
sortie
eliro
Bord voor de uitgang
pousser
puŝu
tirer
eltiru
hommes
viroj
Mannentoilet
femmes
virinoj
Vrouwentoilet
occupé/complet
Okupata
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
chambres disponibles / libre
neokupata
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Kiom por iri al __[loko]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Suivez cette voiture !
Sekvu tiun aŭton!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Où est l'agence de location de voitures ?
Kie mi povas lui aŭton?
Vragen waar je een auto kunt huren
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... pour une journée / une semaine.
...por unu tago/semajno.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Je voudrais une assurance tous risques.
Mi volas plenan asekuron.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Mi ne bezonas asekuron.
Om geen verzekering vragen
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Où est la prochaine station service ?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
Le réservoir n'est pas plein.
La benzinujo ne estas plena.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
Le moteur fait un drôle de bruit.
La motoro faras strangan bruon.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
La voiture est endommagée.
La aŭto estas difektita.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is