Portugees | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Mi perdiĝis.
Eu estou perdido (a).
Niet weten waar je bent.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Kie mi povas trovi ___?
Onde eu encontro ___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... la banĉambron?
... um banheiro?
voorziening
... bankon/ŝanĝoficejon?
... um banco/uma casa de câmbio?
voorziening
... hotelon?
... um hotel?
voorziening
... benzinstacion?
... um posto de gasolina?
voorziening
... malsanulejon?
... um hospital?
voorziening
... apotekon?
... uma farmácia?
voorziening
... magazenon?
... uma loja de departamento?
voorziening
... supermarkton?
... um supermercado?
voorziening
... bushaltejon?
... uma parada de ônibus?
voorziening
... metroohaltejon?
... uma estação de metrô?
voorziening
... turistoficejon?
... um centro de informações turísticas?
voorziening
... monaŭtomaton?
... um caixa eletrônico?
voorziening
Kiel mi iras al___?
Como eu faço para chegar ___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... la urbocentron?
... ao centro da cidade?
bepaalde plek
... la stacidomon?
... a estação de trem?
bepaalde plek
... la aerhavenon?
... ao aeroporto?
bepaalde plek
... la policejon?
... a delegacia de polícia?
bepaalde plek
... la ambasadon de [lando]?
... a embaixada [país]?
de ambassade van een bepaald land
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Você pode recomendar algum bom ___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... trinkejojn?
... bares?
plek
... kafejojn?
... cafeterias?
plek
... restoraciojn?
... restaurantes?
plek
... noktoklubojn?
... boates?
plek
... hotelojn?
... hotéis?
plek
... turismajn allogojn?
... atrações turísticas?
plek
... historiajn lokojn?
... cidades históricas?
plek
... muzeojn?
... museus?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Turnu maldekstre.
Vire à esquerda.
De weg wijzen
Turnu dekstre.
Vire à direita.
De weg wijzen
Iru rekte.
Siga em frente.
De weg wijzen
Reiru.
Volte.
De weg wijzen
Haltu.
Pare.
De weg wijzen
Iru al la___.
Vá em direção à ___.
De weg wijzen
Iru post la____.
Passe o ___.
De weg wijzen
Serku la___.
Procure por ___.
De weg wijzen
montsuben
para baixo
De weg wijzen
supren
para cima
De weg wijzen
vojkruciĝo
intersecção
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
trafiklumo
semáforo
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parko
parque
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Naar een kaartjesloket vragen
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... solan bileton ...
... bilhete único ...
een kaartje met alleen heenreis
... revenan bileton ...
... bilhete de ida e volta ...
een kaartje met heen- en terugreis
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... tagbileton ...
... passe de um dia ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... semajnobileton ...
... bilhete semanal ...
een pas die de hele week te gebruiken is
... monatbileton ...
... bilhete mensal ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Een bepaalde stoel reserveren
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Informeren naar de reisduur
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Este lugar está ocupado?
Informeren of een stoel nog vrij is
Tio estas mia sidloko.
Este é o meu assento.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

malferma
aberto
Een winkel is open
ferma
fechado
Een winkel is dicht
eniro
entrada
Bord voor de toegang
eliro
saída
Bord voor de uitgang
puŝu
empurrar
eltiru
puxar
viroj
homens
Mannentoilet
virinoj
mulheres
Vrouwentoilet
Okupata
ocupado
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
neokupata
livre
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Você conhece algum número de táxi?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Eu preciso ir para _[local]_.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Kiom por iri al __[loko]__?
Quanto custa para ir para _[local]_?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Você pode esperar aqui por um momento?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Sekvu tiun aŭton!
Siga aquele carro!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Kie mi povas lui aŭton?
Onde posso alugar um carro?
Vragen waar je een auto kunt huren
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...por unu tago/semajno.
... por um dia/uma semana.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Mi volas plenan asekuron.
Eu quero pacote de seguro completo.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Mi ne bezonas asekuron.
Eu não preciso de seguro.
Om geen verzekering vragen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Kie estas la proksima benzinstacio?
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
La benzinujo ne estas plena.
O tanque não está cheio.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
La motoro faras strangan bruon.
O motor está fazendo um barulho estranho.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
La aŭto estas difektita.
O carro está danificado.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is