Nederlands | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Mi perdiĝis.
Ik ben de weg kwijt.
Niet weten waar je bent.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Kie mi povas trovi ___?
Waar kan ik ___ vinden?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... la banĉambron?
... een toilet?
voorziening
... bankon/ŝanĝoficejon?
... een bank/een wisselkantoor?
voorziening
... hotelon?
... een hotel?
voorziening
... benzinstacion?
... een tankstation?
voorziening
... malsanulejon?
... een ziekenhuis?
voorziening
... apotekon?
... een apotheek?
voorziening
... magazenon?
... een warenhuis?
voorziening
... supermarkton?
... een supermarkt?
voorziening
... bushaltejon?
... de bushalte?
voorziening
... metroohaltejon?
... de halte voor de ondergrondse?
voorziening
... turistoficejon?
... een bezoekersinformatie/VVV?
voorziening
... monaŭtomaton?
... een geldautomaat?
voorziening
Kiel mi iras al___?
Hoe kom ik bij ___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... la urbocentron?
... het centrum?
bepaalde plek
... la stacidomon?
... het (trein)station?
bepaalde plek
... la aerhavenon?
... het vliegveld?
bepaalde plek
... la policejon?
... het politiebureau?
bepaalde plek
... la ambasadon de [lando]?
... de ambassade van [land]?
de ambassade van een bepaald land
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... trinkejojn?
... barren?
plek
... kafejojn?
... cafés?
plek
... restoraciojn?
... restaurants?
plek
... noktoklubojn?
... nachtclubs?
plek
... hotelojn?
... hotels?
plek
... turismajn allogojn?
... toeristenattracties?
plek
... historiajn lokojn?
... historische bezienswaardigheden?
plek
... muzeojn?
... museums?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Turnu maldekstre.
Sla linksaf.
De weg wijzen
Turnu dekstre.
Sla rechtsaf.
De weg wijzen
Iru rekte.
Ga rechtdoor.
De weg wijzen
Reiru.
Ga terug.
De weg wijzen
Haltu.
Stop.
De weg wijzen
Iru al la___.
Ga richting ___.
De weg wijzen
Iru post la____.
Ga voorbij de ___.
De weg wijzen
Serku la___.
Zoek de ___.
De weg wijzen
montsuben
naar beneden
De weg wijzen
supren
omhoog
De weg wijzen
vojkruciĝo
kruising
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
trafiklumo
stoplichten
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parko
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Naar een kaartjesloket vragen
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... solan bileton ...
... enkeltje ...
een kaartje met alleen heenreis
... revenan bileton ...
... retourtje ...
een kaartje met heen- en terugreis
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... tagbileton ...
... dagkaart ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... semajnobileton ...
... weekkaart ...
een pas die de hele week te gebruiken is
... monatbileton ...
... maandkaart ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Een bepaalde stoel reserveren
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Informeren naar de reisduur
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Is deze plek bezet?
Informeren of een stoel nog vrij is
Tio estas mia sidloko.
Dat is mijn stoel.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

malferma
open
Een winkel is open
ferma
gesloten
Een winkel is dicht
eniro
toegang
Bord voor de toegang
eliro
uitgang
Bord voor de uitgang
puŝu
duwen
eltiru
trekken
viroj
mannen
Mannentoilet
virinoj
vrouwen
Vrouwentoilet
Okupata
bezet
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
neokupata
vrij
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Ik moet naar __[locatie]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Kiom por iri al __[loko]__?
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Kunt u hier even wachten?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Sekvu tiun aŭton!
Volg die auto!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Kie mi povas lui aŭton?
Waar is de autoverhuur?
Vragen waar je een auto kunt huren
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...por unu tago/semajno.
... voor één dag/een week.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Mi volas plenan asekuron.
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Mi ne bezonas asekuron.
Ik heb geen verzekering nodig.
Om geen verzekering vragen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Kie estas la proksima benzinstacio?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
La benzinujo ne estas plena.
De tank is niet vol.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
La motoro faras strangan bruon.
De motor maakt een gek geluid.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
La aŭto estas difektita.
De auto is beschadigd.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is