Japans | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Mi perdiĝis.
道に迷いました
Niet weten waar je bent.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
どこなのか地図で示してもらえますか?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Kie mi povas trovi ___?
___はどこですか?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... la banĉambron?
...お手洗い?
voorziening
... bankon/ŝanĝoficejon?
... 銀行/外国為替取引所?
voorziening
... hotelon?
...ホテル?
voorziening
... benzinstacion?
...ガソリンスタンド?
voorziening
... malsanulejon?
...病院?
voorziening
... apotekon?
...薬局?
voorziening
... magazenon?
...デパート?
voorziening
... supermarkton?
...スーパー?
voorziening
... bushaltejon?
...バス停?
voorziening
... metroohaltejon?
...地下鉄駅?
voorziening
... turistoficejon?
...観光案内所?
voorziening
... monaŭtomaton?
..ATM/現金取扱機?
voorziening
Kiel mi iras al___?
___まではどの道順を行けばいいですか?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... la urbocentron?
...中心地?
bepaalde plek
... la stacidomon?
...駅?
bepaalde plek
... la aerhavenon?
...空港?
bepaalde plek
... la policejon?
...警察所?
bepaalde plek
... la ambasadon de [lando]?
...[国]大使館?
de ambassade van een bepaald land
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
おすすめの___はありますか?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... trinkejojn?
...バー?
plek
... kafejojn?
...カフェ?
plek
... restoraciojn?
...レストラン?
plek
... noktoklubojn?
...ナイトクラブ?
plek
... hotelojn?
...ホテル?
plek
... turismajn allogojn?
...観光資源?
plek
... historiajn lokojn?
... 史跡?
plek
... muzeojn?
...美術館?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Turnu maldekstre.
左に曲がる
De weg wijzen
Turnu dekstre.
右に曲がる
De weg wijzen
Iru rekte.
まっすぐ進む
De weg wijzen
Reiru.
戻る
De weg wijzen
Haltu.
止まる
De weg wijzen
Iru al la___.
___へ向かう
De weg wijzen
Iru post la____.
___を過ぎる
De weg wijzen
Serku la___.
___に注意する
De weg wijzen
montsuben
下り坂
De weg wijzen
supren
上り坂
De weg wijzen
vojkruciĝo
交差点
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
trafiklumo
信号
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parko
公園
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
どこでバス/電車の切符が買えますか?
Naar een kaartjesloket vragen
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
__[場所]__行きの___をください
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... solan bileton ...
...片道切符...
een kaartje met alleen heenreis
... revenan bileton ...
...往復切符...
een kaartje met heen- en terugreis
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...ファーストクラス/セカンドクラス切符...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... tagbileton ...
...一日券...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... semajnobileton ...
...一週間券...
een pas die de hele week te gebruiken is
... monatbileton ...
...一ヶ月券...
een pas die een hele maand te gebruiken is
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
__[場所]__へのチケットはいくらですか?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
(窓際の)席を予約したいです
Een bepaalde stoel reserveren
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
このバス/電車は__[場所]__で止まりますか?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Kiom longe por atingi __[loko]__?
__[場所]__まではどの位かかりますか?
Informeren naar de reisduur
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発しますか?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
この席は空いていますか?
Informeren of een stoel nog vrij is
Tio estas mia sidloko.
これは私の席です
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

malferma
営業中
Een winkel is open
ferma
閉店
Een winkel is dicht
eniro
入り口
Bord voor de toegang
eliro
出口
Bord voor de uitgang
puŝu
押す
eltiru
引く
viroj
Mannentoilet
virinoj
Vrouwentoilet
Okupata
使用中
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
neokupata
空き
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
タクシーの電話番号を知っていますか?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Mi bezonas iri al __[loko]__.
__[場所]__へ行きたいです
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Kiom por iri al __[loko]__?
__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
ここで少し待っててもらえますか?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Sekvu tiun aŭton!
あの車を追って!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Kie mi povas lui aŭton?
レンタカー業者はどこですか?
Vragen waar je een auto kunt huren
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...por unu tago/semajno.
...一日/一週間
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Mi volas plenan asekuron.
完全補償型保険がほしいです
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Mi ne bezonas asekuron.
保険は必要ないです
Om geen verzekering vragen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
ガソリン満タンにして車を返せばいいですか?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Kie estas la proksima benzinstacio?
一番近くのガソリンスタンドはどこですか?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
もう一人のドライバーを追加したいと思います
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
都市/高速でのスピードリミットは何ですか?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
La benzinujo ne estas plena.
ガソリンタンクが満タンではない
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
La motoro faras strangan bruon.
エンジンから奇妙な音がします
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
La aŭto estas difektita.
車が損傷されている
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is