Italiaans | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Mi perdiĝis.
Mi sono perso.
Niet weten waar je bent.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Kie mi povas trovi ___?
Dove posso trovare ____?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... la banĉambron?
... un bagno?
voorziening
... bankon/ŝanĝoficejon?
... una banca/sportello di cambio
voorziening
... hotelon?
... un albergo?
voorziening
... benzinstacion?
... un benzinaio?
voorziening
... malsanulejon?
... un ospedale?
voorziening
... apotekon?
... una farmacia?
voorziening
... magazenon?
... un grande magazzino?
voorziening
... supermarkton?
... un supermercato?
voorziening
... bushaltejon?
... la fermata dell'autobus?
voorziening
... metroohaltejon?
... la fermata della metro?
voorziening
... turistoficejon?
... un ufficio di informazione turistica?
voorziening
... monaŭtomaton?
... un bancomat/sportello bancario automatico?
voorziening
Kiel mi iras al___?
Come si arriva __?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... la urbocentron?
... al centro?
bepaalde plek
... la stacidomon?
... alla stazione del treno?
bepaalde plek
... la aerhavenon?
... all'aeroporto?
bepaalde plek
... la policejon?
... alla centrale di polizia?
bepaalde plek
... la ambasadon de [lando]?
... all'ambasciata di [paese]?
de ambassade van een bepaald land
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Ci può consigliare un buon ___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... trinkejojn?
... bar?
plek
... kafejojn?
... caffé?
plek
... restoraciojn?
... ristorante?
plek
... noktoklubojn?
... night club?
plek
... hotelojn?
... albergo?
plek
... turismajn allogojn?
... attrazione turistica?
plek
... historiajn lokojn?
... sito storico?
plek
... muzeojn?
... museo?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Turnu maldekstre.
Gira a sinistra.
De weg wijzen
Turnu dekstre.
Gira a destra.
De weg wijzen
Iru rekte.
Sempre dritto.
De weg wijzen
Reiru.
Torna indietro.
De weg wijzen
Haltu.
Fermati.
De weg wijzen
Iru al la___.
Vai verso ___.
De weg wijzen
Iru post la____.
Vai oltre ___.
De weg wijzen
Serku la___.
Cerca il/la ___.
De weg wijzen
montsuben
in discesa
De weg wijzen
supren
in salita
De weg wijzen
vojkruciĝo
incrocio
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
trafiklumo
semafori
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parko
parco
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Naar een kaartjesloket vragen
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... solan bileton ...
... biglietto solo andata...
een kaartje met alleen heenreis
... revenan bileton ...
... andata e ritorno...
een kaartje met heen- en terugreis
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... biglietto di prima/seconda classe...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... tagbileton ...
... biglietto giornaliero...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... semajnobileton ...
... un abbonamento settimanale...
een pas die de hele week te gebruiken is
... monatbileton ...
... un abbonamento mensile ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Een bepaalde stoel reserveren
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Si ferma a ___[luogo]___?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Informeren naar de reisduur
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
È occupato questo posto?
Informeren of een stoel nog vrij is
Tio estas mia sidloko.
Questo è il mio posto.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

malferma
aperto
Een winkel is open
ferma
chiuso
Een winkel is dicht
eniro
entrata
Bord voor de toegang
eliro
uscita
Bord voor de uitgang
puŝu
spingere
eltiru
tirare
viroj
uomini
Mannentoilet
virinoj
donne
Vrouwentoilet
Okupata
pieno/occupato
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
neokupata
libero
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Sa il numero per chiamare un taxi?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Devo andare a ___[destinazione]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Kiom por iri al __[loko]__?
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Può aspettare qui un momento?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Sekvu tiun aŭton!
Segua quella macchina!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Kie mi povas lui aŭton?
Dov'è il noleggio auto?
Vragen waar je een auto kunt huren
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...por unu tago/semajno.
... per un giorno/una settimana.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Mi volas plenan asekuron.
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Mi ne bezonas asekuron.
Non ho bisogno di assicurazione.
Om geen verzekering vragen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dov'è il prossimo benzinaio?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Vorrei includere un secondo guidatore.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
La benzinujo ne estas plena.
Non c'è il pieno.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
La motoro faras strangan bruon.
Il motore fa uno strano rumore.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
La aŭto estas difektita.
L'auto è danneggiata.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is