Hongaars | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Mi perdiĝis.
Eltévedtem.
Niet weten waar je bent.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Kie mi povas trovi ___?
Hol találom/találok ____?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... la banĉambron?
...mosdó?
voorziening
... bankon/ŝanĝoficejon?
...bank/pénzváltó?
voorziening
... hotelon?
...egy hotel?
voorziening
... benzinstacion?
...benzinkút?
voorziening
... malsanulejon?
....a kórház?
voorziening
... apotekon?
....egy gyógyszertár?
voorziening
... magazenon?
...áruház?
voorziening
... supermarkton?
....szupermarket?
voorziening
... bushaltejon?
...buszmegálló?
voorziening
... metroohaltejon?
....metrómegálló?
voorziening
... turistoficejon?
....turista információs központ?
voorziening
... monaŭtomaton?
...ATM/pénzautomata?
voorziening
Kiel mi iras al___?
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... la urbocentron?
...belváros?
bepaalde plek
... la stacidomon?
....vonatpályaudvar?
bepaalde plek
... la aerhavenon?
....reptér?
bepaalde plek
... la policejon?
....rendőrség?
bepaalde plek
... la ambasadon de [lando]?
..._[ország]_ követsége?
de ambassade van een bepaald land
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... trinkejojn?
...bár?
plek
... kafejojn?
...kávézó?
plek
... restoraciojn?
...étterem?
plek
... noktoklubojn?
...szórakozóhely?
plek
... hotelojn?
...hotel?
plek
... turismajn allogojn?
...turista látványosság?
plek
... historiajn lokojn?
...történelmi látnivalók?
plek
... muzeojn?
...múzeum?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Turnu maldekstre.
Fordulj(on) balra.
De weg wijzen
Turnu dekstre.
Fordulj(on) jobbra.
De weg wijzen
Iru rekte.
Menj(en) egyenesen.
De weg wijzen
Reiru.
Menj(en) vissza.
De weg wijzen
Haltu.
Állj(on) meg.
De weg wijzen
Iru al la___.
Menj(en) a _______ irányába.
De weg wijzen
Iru post la____.
Menj(en) el a _____ mellett.
De weg wijzen
Serku la___.
Keresse a _______.
De weg wijzen
montsuben
lejtő
De weg wijzen
supren
emelkedő
De weg wijzen
vojkruciĝo
kereszteződés
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
trafiklumo
közlekedési lámpa
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parko
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Naar een kaartjesloket vragen
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... solan bileton ...
...vonlajegy / jegy...
een kaartje met alleen heenreis
... revenan bileton ...
...oda-vissza jegy....
een kaartje met heen- en terugreis
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... tagbileton ...
...napi jegy...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... semajnobileton ...
...hetijegy...
een pas die de hele week te gebruiken is
... monatbileton ...
...havi bérlet...
een pas die een hele maand te gebruiken is
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Een bepaalde stoel reserveren
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Informeren naar de reisduur
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Foglalt ez a hely?
Informeren of een stoel nog vrij is
Tio estas mia sidloko.
Ez az én helyem.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

malferma
Nyitva
Een winkel is open
ferma
Zárva
Een winkel is dicht
eniro
Bejárat
Bord voor de toegang
eliro
Kijárat
Bord voor de uitgang
puŝu
Tolni
eltiru
Húzni
viroj
Férfi
Mannentoilet
virinoj
Női
Vrouwentoilet
Okupata
Foglalt
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
neokupata
Szabad
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Mi bezonas iri al __[loko]__.
A __[hely]__ kell mennm.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Kiom por iri al __[loko]__?
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Tudna várni itt egy percet?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Sekvu tiun aŭton!
Kövesse azt a kocsit!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Kie mi povas lui aŭton?
Hol van egy autóbérlő?
Vragen waar je een auto kunt huren
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...por unu tago/semajno.
....egy napra / hétre
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Mi volas plenan asekuron.
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Mi ne bezonas asekuron.
Nem kérek biztosítást.
Om geen verzekering vragen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Kie estas la proksima benzinstacio?
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Szeretnék egy második sofőrt is.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
La benzinujo ne estas plena.
A tank nincs tele.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
La motoro faras strangan bruon.
A motor fura hangokat ad ki.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
La aŭto estas difektita.
Az autó tönkre van menve.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is